Hvem er vi

Vår visjon

Vår visjon er å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Når hvert enkelt menneske bruker sitt fulle potensial, vil vi fungere optimalt i en helhet og være et styrket individ i et sterkt fellesskap. Dette vil føre til et samfunn i kontinuerlig utvikling, med mer empati for alle parter i et samarbeid for fred.


Vårt symbol

I 2009 laget vi vår logo med vårt symbol. Symbolet har en bestemt betydning for oss, og det uttrykker våre tanker om det arbeidet vi ønsker å gjøre.

Symbolet er formet som en U med en sirkel som det sentrale punktet. U representerer de unike muligheter som ligger i hvert enkelt menneske, og den er også et uttrykk for at hvert menneske er helt unikt.

Det sentrale punktet (sirkelen) uttrykker jordkloden, oss mennesker som et fellesskap. I tillegg representerer det et fokuspunkt. Vi mennesker må holde oppmerksomheten rettet mot det vi ønsker.

For oss representerer symbolet også et menneske. Et menneske har to sider, to dimensjoner og to hjernehalvdeler. Et menneske i meditasjon og balanse. Treningen skaper balanse mellom hjernehalvdelene og dermed en balanse mellom fornuft og følelser, noe som er helt essensielt for å håndtere dagens utfordringer med en indre ro.

Vi ser også en hestesko som betyr lykke, og en magnet for å tiltrekke det gode for alle i en helhet.

I symbolet ser vi også et ”spor”, som representerer sporene i hjernen.

Med vår hjernetrening vet vi at gamle spor kan endres og nye kan lages.