Unique Mind ESP

Hva gjør vi i Unique Mind ESP?

Unique Mind ESP holder kurs og foredrag for privat og offentlig sektor. I tillegg har vi et eget pedagogisk opplegg for barnehager og skoler, hvor vi også tilbyr pedagogisk veiledning. Vi ønsker å integrere et fokus på psykisk helse og livsmestring i samfunnet.


Unique Mind ESP – Nøkkelen til indre visdom®

I mai 2009 opprettet vi vår logo, for å stå klar til å gå ut med BevissthetsTrening™ i norsk og internasjonalt marked. Unique; fordi vi tror på det unike i hvert enkelt menneske. Mind; fordi ved bruk av hele hjernen kan vi styre og få tilgang til det bevisste og ubevisste av mennesket. ESP; fordi ved forståelse og utnyttelse av denne sansen kan vi hente opp ressurser vi tidligere ikke har forstått, for å utnytte mer av vårt potensial.

Nøkkelen til indre visdom; fordi BevissthetsTrening™ gir tilgang til det mennesket har av kunnskap og innsikt, og styrker hvert enkelt individ.

Unique Mind ESP – Nøkkelen til indre visdom® består av to kurs:

BevissthetsTrening I™ – Grunnkurs

BevissthetsTrening II™ – Fordypningskurs

Vårt symbol

Symbolet i vår logo har en bestemt betydning for oss, og det uttrykker våre tanker om det arbeidet vi ønsker å gjøre.

Symbolet er formet som en U med en sirkel som det sentrale punktet. U representerer de unike muligheter som ligger i hvert enkelt menneske, og den er også et uttrykk for at hvert menneske er helt unikt.

Det sentrale punktet (sirkelen) uttrykker jordkloden, oss mennesker som et fellesskap. I tillegg representerer det et fokuspunkt. Vi mennesker må holde oppmerksomheten rettet mot det vi ønsker.

For oss representerer symbolet også et menneske. Et menneske har to sider, to dimensjoner og to hjernehalvdeler. Et menneske i balanse. Treningen skaper balanse mellom hjernehalvdelene og dermed en balanse mellom fornuft og følelser, noe som er helt essensielt for å håndtere dagens utfordringer med en indre ro.

Vi ser også en hestesko som betyr lykke, og en magnet for å tiltrekke det gode for alle i en helhet.

I symbolet ser vi også et «spor», som representerer sporene i hjernen.

Vår visjon

Vår visjon er å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Når hvert enkelt menneske bruker sitt fulle potensial, vil vi fungere optimalt i en helhet og være et styrket individ i et sterkt fellesskap. Dette vil føre til et samfunn i kontinuerlig utvikling, med mer empati for alle parter i et samarbeid for fredelige løsninger.

Vil du stå sammen med oss i vårt arbeid.