Grunnkurs i DB-System®

Grunnkurset i DB-System® er en kombinasjon av blant annet meditasjon, avspenning, mental trening, bevissthetstrening og kognitive teknikker som gir økt ro, mestring og glede.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser, trenes hjernen til et styrket nettverk.

Det gir deg tilgang til en helt ny dimensjon i deg selv, som gir deg umiddelbare resultater.

 • Du trenger ikke å notere
 • Du behøver ikke dele noe om deg selv eller fra ditt eget liv
 • Du skal som deltaker ikke prestere noe


Det eneste du trenger å gjøre, er å være til stede alle kursets timer!

Hva betyr dette for deg

Du får i tillegg en stressfri sone og 2 enkle teknikker til bruk i hverdagen.

Dette kurset vil endre ditt liv for alltid!

Rett etter fullført kurs har hjernen fått positive og fysiske varige endringer. Forskningen viser at dette ikke skyldes placeboeffekt, men har direkte sammenheng med hjernetreningen du får på kurs.

Selv-ledet positiv imaginær trening er en ny og effektiv metode å trene hele hjernen på, og det åpner dører vi tidligere ikke trodde var mulig.

Slik er kurset er lagt opp

Grunnkurset er basert på forelesninger og mentale øvelser.

Det er følgende hovedtemaer:

 • Hjernens struktur – spillereglene du må kunne
 • En god kvalitetssøvn – en helsemessig gevinst
 • Hemmeligheten til smidige løsninger
 • Forstå din indre navigasjon – oppfyll det du egentlig ønsker
 • Den indre dialog – hvordan endre det som stopper deg​
 • Kommunikasjon – forstå og bli forstått


Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv.

«Den beste investeringen jeg noen gang har gjort
for mitt liv og min helse»

– Nina Husø

«Vi har alle et ubrukt potensial vi kan hente frem for å få det beste ut av livet.»

Utsagnet er en kort oppsummering av 24 år med egen utvikling og systematisk arbeid.

Grunnkurset er vitenskapelig dokumentert, og består av alle brikkene fra DB-System®.

Få en smakebit på grunnøvelsen i DB-System®, og en erfaring på hva den kan gjøre for deg. Gjør øvelsen til en daglig rutine og få resultater.

Lytt til podcasten Helt Ekte hvor grunnlegger Deborah Borgen forteller om hva hun brenner for, hva kurset og teknikkene gjør, forskningen og mye mer.

Få press og stress ned

Den første brikken handler om å få stress og press ned, slik at vi evner å være til stede i livet og få tak i det ubrukte potensialet.

På kurset lærer du å bruke en stressfri sone i hverdagen, slik at du får tak i ressurser som bringer deg tilbake til den du egentlig er.

Når stress reduseres, får du kontakt med empati og kan være din egen leder.

Dette gir deg ro og klarhet i hverdagen.

Trening av hele hjernen

Den andre brikken handler om å trene hele hjernen og ikke bare enkelte områder, slik at vi kan bruke flere ressurser.

Dette gir en økt mental styrke for å håndtere hverdagens oppgaver. 

Alle har elektrisk aktivitet i hjernen, og det måles med en elektroencefalograf (EEG). Det er fem hovedgrupper av svingninger i hjernen som har forskjellige kvaliteter. 

Du trenes til å bruke de gode kvalitetene for å ta i bruk flere ressurser i hverdagen:

 • Evnen til å prestere på høyt nivå over tid med indre ro
 • Evnen til å få ting gjort – handlingsevne
 • Balanse mellom sunn fornuft og følelser – følelsesmessig stabilitet
 • Evnen til å skape noe nytt og endre noe gammelt – omstillingsevne
 • Evne til helhetstenkning og økt empati


Ved bevisst å styrke disse kvalitetene, får du en ny tilgang til ubrukte evner og ressurser.

Gjennom kurset trenes hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner.

Vi kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, samtidig som en større del av hjernens nettverk blir tatt i bruk. 

Lede seg selv med teknikker

Den tredje brikken handler om å lede oss selv, og ha teknikker som gjør det mulig.

Trygghet er et grunnleggende behov i mennesket, og på kurset lærer du teknikker for selvivaretakelse og for å skape varige endringer.

Du lærer å bruke SIM (Selv-ledet Imaginær Meditasjon). 

I tillegg lærer du to enkle og effektive teknikker som du kan bruke i hverdagen:

 • Nattfilm er en teknikk du kan bruke som et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

 • Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen og tilfredsheten med livet.


Det betyr at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møter, og lede oss selv til det vi ønsker.

Balanse mellom fornuft og følelser

Den fjerde brikken handler om å ha en balanse mellom fornuft og følelser, og gjennom det en større tilgjengelighet til det ubevisste, hvor mye av vårt potensial ligger.

Større balanse mellom fornuft og følelser gir økt selvregulering, og har en stor betydning for hvordan vi håndterer små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen.

Kurset gir deg en økt emosjonell og kognitiv utvikling, noe som betyr at du får en bedre kontakt mellom følelsene og tenkningen din.

Oppsummert gir det deg en større følelsesmessig stabilitet, mestring og økt tilfredshet med livet – Du får det beste ut av livet!

Styrke intuitiv tenkning

Den femte brikken handler om å styrke vår intuitive tenkning.

Intuisjon spiller en viktig rolle i vår hverdag. Mange av de beslutningene du tar er faktisk basert på din intuitive tenkning.

Vi bruker intuitiv tenkning mest, fordi analytisk tenkning krever mer av oss – den er kontrollert og tar lengre tid.

ESP-sansen, eller det vi i dagligtalen omtaler som intuisjon og magefølelse, er vår viktigste ressurs for å kunne styrke vår intuitive tenkning. Den er vårt indre sanseapparat, og åpner for et ubrukt potensial.

Kurset styrker din intuisjon, og du lærer å forstå dybden av ditt indre sanseapparat.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en anerkjent sveitsisk psykiater og hans arbeider har vært innflytelsesrike for psykiatrien. Et av de mest kjente sitater er:

«Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne.»

Vi kan faktisk ta styring selv, og for å gjøre det må vi klare å forstå både idéene og løsningene vi får. Ved å styrke vår intuitive tenkning, kan vi gjøre nettopp det!

Et videreutviklet sanseapparat gir gode valg og beslutninger – med et helere perspektiv.

Være i verden med nye øyne

Den sjette brikken handler om å være i verden med nye øyne, hvor alle tar i bruk sitt indre sanseapparat på en nyere og mer helhetlig måte.

På kurset trenes du til en helhetlig tenkning, med empati og en større forståelse av deg selv og andre.

Med en ny og effektiv måte å trene hele hjernen på, kan vi nå åpne dører vi før ikke trodde var mulig.

DB-System® åpner et nettverk av muligheter, og du vil komme hjem som et nytt menneske!

Få press og stress ned

Den første brikken handler om å få stress og press ned, slik at vi evner å være til stede i livet og få tak i det ubrukte potensialet.

På kurset lærer du å bruke en stressfri sone i hverdagen, slik at du får tak i ressurser som bringer deg tilbake til den du egentlig er.

Når stress reduseres, får du kontakt med empati og kan være din egen leder.

Dette gir deg ro og klarhet i hverdagen.

Trening av hele hjernen

Den andre brikken handler om å trene hele hjernen og ikke bare enkelte områder, slik at vi kan bruke flere ressurser.

Dette gir en økt mental styrke for å håndtere hverdagens oppgaver. 

Alle har elektrisk aktivitet i hjernen, og det måles med en elektroencefalograf (EEG). Det er fem hovedgrupper av svingninger i hjernen som har forskjellige kvaliteter. 

Du trenes til å bruke de gode kvalitetene for å ta i bruk flere ressurser i hverdagen:

 • Evnen til å prestere på høyt nivå over tid med indre ro
 • Evnen til å få ting gjort – handlingsevne
 • Balanse mellom sunn fornuft og følelser – følelsesmessig stabilitet
 • Evnen til å skape noe nytt og endre noe gammelt – omstillingsevne
 • Evne til helhetstenkning og økt empati


Ved bevisst å styrke disse kvalitetene, får du en ny tilgang til ubrukte evner og ressurser.

Gjennom kurset trenes hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner.

Vi kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, samtidig som en større del av hjernens nettverk blir tatt i bruk. 

Lede seg selv med teknikker

Den tredje brikken handler om å lede oss selv, og ha teknikker som gjør det mulig.

Trygghet er et grunnleggende behov i mennesket, og på kurset lærer du teknikker for selvivaretakelse og for å skape varige endringer.

Du lærer å bruke SIM (Selv-ledet Imaginær Meditasjon).

I tillegg lærer du to enkle og effektive teknikker som du kan bruke i hverdagen:

 • Nattfilm er en teknikk du kan bruke som et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

 • Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen og tilfredsheten med livet.


Det betyr at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møter, og lede oss selv til det vi ønsker.

Balanse mellom fornuft og følelser

Den fjerde brikken handler om å ha en balanse mellom fornuft og følelser, og gjennom det en større tilgjengelighet til det ubevisste, hvor mye av vårt potensial ligger.

Større balanse mellom fornuft og følelser gir økt selvregulering, og har en stor betydning for hvordan vi håndterer små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen.

Kurset gir deg en økt emosjonell og kognitiv utvikling, noe som betyr at du får en bedre kontakt mellom følelsene og tenkningen din.

Oppsummert gir det deg en større følelsesmessig stabilitet, mestring og økt tilfredshet med livet – Du får det beste ut av livet!

Styrke intuitiv tenkning

Den femte brikken handler om å styrke vår intuitive tenkning.

Intuisjon spiller en viktig rolle i vår hverdag. Mange av de beslutningene du tar er faktisk basert på din intuitive tenkning.

Vi bruker intuitiv tenkning mest, fordi analytisk tenkning krever mer av oss – den er kontrollert og tar lengre tid.

ESP-sansen, eller det vi i dagligtalen omtaler som intuisjon og magefølelse, er vår viktigste ressurs for å kunne styrke vår intuitive tenkning. Den er vårt indre sanseapparat, og åpner for et ubrukt potensial.

Kurset styrker din intuisjon, og du lærer å forstå dybden av ditt indre sanseapparat.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en anerkjent sveitsisk psykiater og hans arbeider har vært innflytelsesrike for psykiatrien. Et av de mest kjente sitater er:

«Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne.»

Vi kan faktisk ta styring selv, og for å gjøre det må vi klare å forstå både idéene og løsningene vi får. Ved å styrke vår intuitive tenkning, kan vi gjøre nettopp det!

Et videreutviklet sanseapparat gir gode valg og beslutninger – med et helere perspektiv.

Være i verden med
nye øyne

Den sjette brikken handler om å være i verden med nye øyne, hvor alle tar i bruk sitt indre sanseapparat på en nyere og mer helhetlig måte.

På kurset trenes du til en helhetlig tenkning, med empati og en større forståelse av deg selv og andre.

Med en ny og effektiv måte å trene hele hjernen på, kan vi nå åpne dører vi før ikke trodde var mulig.

DB-System® åpner et nettverk av muligheter, og du vil komme hjem som et nytt menneske!

Praktisk informasjon

Grunnkurs – Voksne

Kursavgift: kr 5700,-

Inkludert i kursavgiften:

 • Diplom ved fullført kurs
 • Kompendium der teknikkene er beskrevet
 • Rett til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 997,-)
 • Gratis tilgang til Min side med avspenningsøvelser, inspirasjon og veiledningsvideoer fra grunnlegger


Grunnkurset går over en helg fra kl. 10-19 begge dager.

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.

20 % rabatt på grunnkurset gjelder:

 • Familie, når dere går sammen på samme kurssted. (Familierabatt gjelder barn, barnebarn, besteforeldre, samboere og ektefeller)
 • Studenter (heltidsstudent)
 • Pensjonister, uføre (100% ufør)


Rabatter gjelder ved første gangs deltakelse. Skriv i kommentarfeltet når du melder deg på, eller ring kontoret på tlf.: 90 28 49 49 for å få rabatt.

Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker kursavgiften delt i flere rater.

Grunnkurs – Barn og Ungdom

Barnekurs: fra 4. klasse og ut barnetrinnet
Ungdomskurs: for ungdomsskoletrinnet


Kursavgift:
kr 4200,-

Inkludert i kursavgiften:

 • Diplom ved fullført kurs
 • Kompendium der teknikkene er beskrevet
 • Rett til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 800,-). Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig
 • Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene


Kurset går over en helg fra kl. 10-16 begge dager for barn, og fra kl. 10-17 begge dager for ungdom.

Du må ha foresattes skriftlige samtykke.

Det er et opplegg hele dagen for barna – begge dagene, også i lunsjen. Bespisning inngår ikke i kursavgiften. Du må ha med matpakke. Instruktøren er sammen med deltakerne hele tiden. Dette betyr at dere som foresatte ikke trenger å være til stede. For gruppens trygghet, er foresatte ikke til stede i kurslokalet.

Tilbakemeldingene vi får fra barn, ungdom og foresatte er at de opplever økt mestring på skolen og i samvær med andre. De står tryggere i egne valg! Urolige barn og unge blir roligere, og opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.


Søskenrabatt
Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs.

Skriv i kommentarfeltet når du melder deg på, eller ring kontoret på tlf.: 90 28 49 49 for å få rabatt.

Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker kursavgiften delt i flere rater.

Camilla Berg-Naglic

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.