Grunnlegger

Grunnlegger Deborah Borgen

Deborah Borgen

I 1986 møtte jeg veggen på en brutal måte, og det ble starten på min vei til å utvikle BevissthetsTrening. Årsaken til at jeg møtte veggen var traumatiske opplevelser, mye stress i hverdagen og manglende kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer.

På skolen lærte jeg lite om selve livet, enda mindre om hvordan jeg kunne leve et godt liv og takle situasjoner jeg møtte på min vei.

Samfunnet lærte meg om hva jeg kunne gjøre ut fra en begrenset tankegang. Jeg måtte holde meg innenfor fastlagte regler og normer, hvis ikke var jeg ikke sånn som andre:

– ikke snill nok
– ikke god nok
– ikke flink nok
– ikke verdt noe
– og Janteloven: Ikke tro du er noe!

Individet Deborah forsvant.

Som økonom og med et analytisk perspektiv startet jeg min søken etter svar på hvordan leve et godt liv, der jeg kunne håndtere hverdagens oppgaver og utfordringer med en indre ro.

BevissthetsTrening er et resultat av 24 år med egen utvikling og forskning. Jeg satte sammen den innsikten og kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg, til en helt ny hjernetrening med enkle teknikker. For meg personlig har dette snudd livet mitt; fra en hverdag med håpløshet, stress og depresjoner, til et liv hvor normaltilstanden er å være rolig og glad, hvor jeg tar utfordringer på strak arm, ser nye muligheter i uventede situasjoner og stadig får påfyll av energi.

Min drivkraft er å få flest mulig til å ta i bruk BevissthetsTrening, for å forhindre utbrenthet, lære å takle stress og motstand, og skape et bedre samfunn. Jeg så at når jeg selv tok ansvaret for mine egne følelser og reaksjoner, ble det et stort steg i egen utvikling. Jeg brukte teknikkene til å bearbeide traumatiske erfaringer i livet, slik at jeg kunne være til stede i verden uten sinne, hat og bitterhet til mennesker som hadde gjort meg vondt.

I dagens samfunn er det forventet at vi hele tiden skal prestere. Samtidig skal vi holde fasaden; ha et fint hjem, et flott utseende og en fin jobb. Utsiden justeres hele tiden for å tilpasses ytre krav, mens innsiden blir glemt.

Forskningen viser at når vi trener hele hjernen skaper vi nye forbindelser på tvers av hjernehalvdelene, slik at vi tenker smartere og mer effektivt i hverdagen vår. Intuisjon, kreativitet og empati blir mer tilgjengelig. Vi får en større ro og en større forståelse for hvordan vi kan skape gode løsninger – for oss selv og for andre. Når vi bruker flere av våre ressurser, vil vi klare å finne bedre løsninger, også i samarbeid med andre mennesker. Vi får hode på lag, og balanse mellom det ytre og indre.

Dette er viktig i en tid med store utfordringer foran oss, i eget liv, og i samfunnet. Med en ny forståelse for hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan vi kan trene hjernen vår, kan vi kommunisere godt på tvers av religion, kultur, etnisitet og geografisk tilhørighet.

Uansett hvem du er, kan du utnytte hjernens kapasitet til å få et bedre liv, bedre relasjoner og være et individ som skaper bedre løsninger i samarbeid med andre. Vi blir et sterkt individ i et sterkt fellesskap.

– Deborah Borgen
Grunnlegger

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.