Publiseringer

Her finner du publiseringer gjort på DB-System®. Du finner en oppsummering av forskningsresultater her.

Energiball til DB-System®

Svetla Velikova, Haldor Sjaaheim og Bente Nordtug

Publisert 12. januar 2017 i Frontiers in Human Neuroscience

Å bli ledet gjennom forestillings- og visualiseringsteknikker er utbredt innen moderne kognitiv terapi. Bruk av meditasjon har også blitt mer og mer vanlig innen terapeutiske tilnærminger.

I denne studien ble det for første gang undersøkt effekten av selv-ledet positiv imaginær trening, og en hjemmetrening med Selv-ledet Imaginær Meditasjon.

Noen hovedkonklusjoner er at grunnkurset i DB-System® kan fremme psykisk velvære, fremme evne til selvregulering og forebygge depresjon.

Les hele forskningsartikkelen

Artikkel – Framtid i Nord: Hjernetrening kan gjøre deg lykkeligere 

Artikkel – Forskning.no: Tanketeknikken som kan hjelpe mot depresjon

Artikkel – Frontiers Science News: Teach yourself everyday happiness with imagery training

Energiball til DB-System®

Svetla Velikova og Bente Nordtug

Publisert 9. januar 2018 i Frontiers in Human Neuroscience

I denne studien undersøke forskerne om grunnkurset i DB-System®, i tillegg til å ha en effekt på følelsesmessig velvære, også har en effekt på kognitive funksjoner. Det ble gjennomført tester som deriblant undersøkte hukommelsesfunksjoner, kognitiv fleksibilitet, og sosial forståelse.

Forskningen bekrefter funnene i den første studien (følelsesmessig velvære). Det vises også til at hjernen får funksjonelle endringer som gir en forbedring i kognitive funksjoner.

Å forbedre følelsesmessig velvære og kognitive funksjoner er nyttig for friske mennesker som studerer, arbeider og går på skole. Det kan derfor være et nyttig verktøy innen personlig utvikling generelt. I artikkelen diskuterer de hvorvidt treningen også kan gi en positiv effekt i behandling av psykiske lidelser og hjernesykdommer.

Les hele forskningsartikkelen

Artikkel – Forskning.no: Slik blir du lettere til sinns

Artikkel – Nord universitet: Slik blir du lettere til sinns og smartere

Energiball til DB-System®

Olaug Julie Aasan, Hildfrid Vikkelsmo Brataas og Bente Nordtug

Publisert 17. februar 2022 i Frontiers in Psychiatry

En god relasjon mellom behandler og pasient, har signifikant betydning for effekten av behandlingen. I denne kvalitative studien, var målet å undersøke og beskrive helsepersonells erfaringer med å håndtere motoverføring ved hjelp av Selv-ledet Imaginær Meditasjon fra programmet DB-System®.

Deltakerne i studien rapporterte at de ble bedre til å håndtere personlig sårbarhet, sette klarere grenser og praktisere egenomsorg. Dette førte til en opplevelse av å få til bedre relasjoner med pasientene.

En hovedkonklusjon var at helsepersonell ble bedre til å håndtere motoverføring. Dette handler om hvordan behandlerens egne uløste indre konflikter kan påvirke pasientrelasjonen, som igjen påvirker effekten av behandlingen.

Les hele forskningsartikkelen

Artikkel – Rus&Samfunn: Hvordan håndtere negative følelser hos «den gode hjelper»?

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.