DB-System®
– åpner et nettverk av muligheter

Forsidebilde til Unique Mind ESP. Grønn og oransje-gule fargetoner i bakgrunnen. To hender som løfter en hjerne med geometrisk mønster rundt seg. Det geometriske mønsteret symboliserer nettverk som bygges ut. Det er et lys inne i hjernen. Geometriske linjer ut fra hjernen til hele bildet med lyspunkter. I bildet er det bygninger og skyskrapere som symboliserer verden.

«Vi har alle et ubrukt potensial vi kan hente frem for å få det beste ut av livet.»

DB-System®

DB-System® åpner et nettverk av muligheter, og er bygget på Deborah Borgens livsfilosofi.

Hennes metode er vitenskapelig dokumentert, og er vurdert som en effektiv metode for blant annet å håndtere hverdagens oppgaver og utfordringer. 

Vi har alle et ubrukt potensial.

Les mer

Forskning

Det er viktig for oss å vise til dokumentasjon på effekten av DB-System®.

DB-System® har tre vitenskapelige publiseringer. To i Frontiers in Human Neuroscience, og en i Frontiers in Psychiatry.

De som velger å ta kurs hos oss, skal være trygge på å få resultater.

Les mer

Grunnkurs

Grunnkurset er en kombinasjon av meditasjon, avspenning, mental trening, bevissthetstrening og kognitive teknikker som gir økt ro, mestring og glede.

Det gir deg et verktøy for å håndtere stress og livets utfordringer, gjennom bruk av to enkle teknikker.

Les mer

Fordypningskurs

Fordypningskurs er for deg som har gått grunnkurset i DB-System®, og som ønsker å fordype forståelsen av filosofien og grunnlaget for teknikkene.

Fordypningskursene setter fokus på hvordan du kan utvikle deg individuelt som et menneske.

Les mer

Utdanning

Unique Mind ESP tilbyr utdanning i bruk av DB-System® innen flere fagfelt. Det er en omfattende, utviklende og fagfelt-fokusert utdanning.

Utdanningene går over ett år, og gir en fagfeltspesifikk sertifisering i DB-System®.

Les mer

Spesialkurs

Spesialkursene er rettet mot spesifikke grupper hvor undervisningen fokuserer på konkrete utfordringer.

Kursene går over en lengre periode og er bygget for å styrke individet til å løse dets utfordringer og behov.

Les mer

Moduler

Våre moduler er for alle typer bedrifter og organisasjoner.

I modulene legger vi vekt på å redusere stress, noe som igjen fører til en økt effektivitet og større arbeidsglede.

Den enkelte får konkrete og gode utviklings- og arbeidsverktøy til å takle stress, motgang og vanskelige situasjoner på en bedre måte.

Les mer

Nettkurs

Grunnlegger av DB-System®, Deborah Borgen, tilbyr også nettkurs og tema-webinarer gjennom nettportalen deborahborgen.com.

Nettportalen er for deg som ikke har mulighet til å komme på våre fysiske kurs, eller for deg som ønsker å utdype noen temaer fra DB-System®.

Gå til nettportalen her

Unique Mind ESP

I desember 2021 endret vi navn fra BevissthetsTrening™ til DB-System®. I videoen under kan du se historien om vår utvikling.

Har du lyst til å vite mer om hvem vi er? Bli bedre kjent med oss her.

Camilla Berg-Naglic