«Vi har alle et ubrukt potensial vi kan hente frem for å få det beste ut av livet.»​

Dette utsagnet er en kort oppsummering av 24 år med egen utvikling og systematisk arbeid, som ledet til et grunnkurs i DB-System®. Deborah Borgen ønsket å gi alle den samme muligheten, og i januar 2010 introduserte hun sitt system i flere land.

For å åpne opp for et ubrukt potensial, måtte hun ta i bruk ukjente ressurser og bygge bit for bit. Hun forestilte seg et puslespill, der alle brikkene måtte være på plass for at hun kunne se et helt bilde.

DB-System® Brikke 1 stress alarm

Brikke 1 – Få press og stress ned

Deborah hadde selv erfart å «møte veggen», og kjenne på følelsen av å ikke strekke til, være god nok eller mestre oppgavene som økonomisjef, kjæreste og mor. Og her kom den første brikken på plass.

En høy stressfaktor tar oss bort fra de ressurser vi har. Vi blir rastløse, blir utmattet, får søvnproblemer og mister engasjement og entusiasme.

I en verden der den ytre fasaden er av stor betydning, bringer den med seg et bevisst og ubevisst stress og press. Det er forventet at vi skal prestere på et høyt nivå, og tilpasse oss kravene som stilles på alle livets arenaer.

Utsiden justeres hele tiden for å tilpasse disse ytre kravene, mens innsiden har vi ikke lært så mye om. Fasaden er blitt viktigere enn hvordan vi har det mentalt.

Første brikke er å få press og stress ned, slik at vi evner å være til stede i livet. 

DB-System® Brikke 2 Hjernetrening

Brikke 2 – Trening av hele hjernen

For Deborah ble hjernen en viktig innfallsvinkel for å forstå mer av hvem vi er og hvordan vi fungerer. Hun så at hjernen kunne brukes som et ressurssenter, for å få tilgang til det fulle potensialet vi har som mennesker.

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas.

Du har kanskje lært at stressnivået kan reduseres med en tur i naturen, meditasjon eller yoga, eller at du kan trene hjernen ved hjelp av kryssord. Men du har kanskje ikke lært at du kan bevisst utvikle og trene hjernen til å håndtere livets oppgaver og utfordringer.

Dette ble en ny og viktig brikke som måtte på plass. Deborah oppdaget hvordan vi kan trene hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Vi kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, samtidig som en større del av hjernens nettverk blir tatt i bruk.  

Andre brikke er å trene hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, slik at vi kan bruke flere ressurser.

DB-System® Brikke 3 Selvguidet

Brikke 3 – Lede seg selv med teknikker

Det neste steget for Deborah, var å finne ut hvordan vi kunne gjøre endringer på egen hånd. Hun hadde selv behov for teknikker som kunne gi varige endringer, og som hun kunne bruke på en enkel måte i livet sitt.

Selvstendighet og selvledelse er en viktig faktor for at hvert menneske skal kunne ta i bruk det potensialet hver og en har. Følelsen av å mestre er noe av det viktigste for et menneske, og Deborah bygget en metode som gjør at vi kan endre hjernen på egen hånd uten veiledning eller terapeut.

Brikken kom på plass, da hun utviklet kognitive teknikker sammen med hjernetreningen. Forskerne kaller treningen for en selv-ledet positiv imaginær trening. Imaginær betyr: Innbilt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruker vi det imaginære (vår fantasi). Vi kan godt si at en idé er imaginær inntil den virkeliggjøres.

De mentale øvelsene i grunnkurset er bygget på det imaginære. Det betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen.

Tredje brikke er å lede seg selv, og samtidig ha teknikker som gjør det mulig å selv gjøre endringer. Vi kan lede oss selv på en mer effektiv måte, og oppnå en lykkeligere hverdag.

DB-System® Brikke 5 ESP-sans

Brikke 4 – Balanse mellom fornuft og følelser

Balanse mellom fornuft og følelser har stor betydning for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Dette var en av de største utfordringene i Deborahs liv, og ble den neste brikken som måtte på plass.

Hun måtte rett og slett få en balanse mellom fornuft, eller tenkningen vår på den ene siden, og følelser og fantasi på den andre siden.

Mennesker styres i stor grad av følelser, og ofte skjer dette ubevisst. Deborah oppdaget at ved å skape et sterkere nettverk i hjernen kunne vi få en større kontroll over følelsene i hverdagen. Vi trenger å styrke balanse mellom det ubevisste og følelsene, og det bevisste og vår logikk.

Du har kanskje opplevd å sitte i en følelse som er vanskelig å komme ut av. Det kan være irritasjon, sinne, sorg eller fortvilelse. Vi går på en autopilot, der hjernen henter opp gamle minner, og vi er ikke bevisst hva vi tenker eller føler. Derfor vil balanse mellom fornuft og følelser, hjelpe oss til en bedre selvregulering og følelsesmessig stabilitet.

Fjerde brikke er å ha en balanse mellom fornuft og følelser, og gjennom det en større tilgjengelighet til det ubevisste, hvor mye av vårt potensial ligger. Da kan vi få det beste ut av livet.

DB-System® Brikke 4 Balanse

Brikke 5 – Styrke intuitiv tenkning

Da Deborah hadde en nær-døden-opplevelse i 1986, fikk hun en intuitiv innsikt om hvordan vi fungerer som mennesker. Det var en opplevelse hun ble nødt til å se nærmere på, for å utvikle og få en dypere forståelse av hvordan omsette innsikten til noe som har nytteverdi for flere. Vi er mye mer enn vi ble fortalt som små, og vi har et mye større sanseapparat å bruke enn det vi klarer å se, og uttrykke med ord.

En ny brikke skulle falle på plass. Vårt sanseapparat består av våre fysiske sanser som vi orienterer oss med i det bevisste – den objektive fysiske verden. I tillegg har vi et indre sanseapparat for å kunne orientere oss i den subjektive indre verden – det ubevisste og vårt følelsesliv.

Det indre sanseapparatet er vår ESP-sans, eller det vi i dagligtalen omtaler som intuisjon og magefølelse. Men det er mye mer enn det, og etter 16 år med dypdykk i intuisjon og fornemmelser, knakk Deborah koden.

ESP-sansen er vår viktigste ressurs for å tolke den informasjon som kommer fra det ubevisste, og som gjør at vi kan åpne et større potensial enn vi tidligere har sett.

Femte brikke er å styrke vår intuitive tenkning, for å åpne et ubrukt potensial. Vår intuitive tenkning, i et evolusjonsperspektiv, er en videreutvikling av vårt sanseapparat. Det gir gode valg og beslutninger.

DB-System® Helt puslespill med missing link

Brikke 6 – Være i verden med nye øyne

Etter alle disse årene var tiden kommet for å sette all kunnskap og innsikt sammen til et nytt system. Den siste brikken ble lagt på plass i puslespillet. Vi kan godt si at grunnkurset er en kombinasjon av meditasjon, avspenning, mental trening, bevissthetstrening, og kognitive teknikker, samtidig som det er et verktøy for egen utvikling med enkle og effektive teknikker til å håndtere de ting vi møter i livet.

Alt er bygget ut fra forskjellige vitenskaper, hvor bitene sakte, men sikkert har blitt satt på plass. Det er et system bygget på våre naturlige evner og ressurser, allikevel tilførte Deborah en helt ny dybde tilpasset dagens samfunn.

Det å oppdage at vår verden og våre overbevisninger, kanskje allikevel ikke er den hele og fulle sannhet, kan være utfordrende å ta innover oss. Denne reisen som Deborah gjorde, førte til en stor omveltning i hennes liv. Hun måtte erkjenne, endre og se livet i et helt nytt perspektiv. Hun måtte våge å gjøre ting på en ny måte.

Hennes filosofi handler ikke om religion eller andre trosretninger, men om hvordan du og jeg, uavhengig av vårt livssyn kan skape en bedre tilværelse for oss selv og andre.

Deborah har alltid sett på verden som et puslespill, der alle brikkene må være på plass for å få det til å gå opp. Uansett handler det om individer, «uteligger eller konge», vi har alle vår verdi.

Sjette brikke er å være i verden med nye øyne, hvor alle tar i bruk sitt indre sanseapparat på en nyere og mer helhetlig måte. I dag har vi kommet dit at vi på en enkel måte kan hente frem et ubrukt potensial for å få det beste ut av livet.

Alle disse brikkene, er blitt til det som er grunnlaget for alle kurs og utdanninger i DB-System® – det åpner et nettverk av muligheter.

DB-System® Brikke 1 stress alarm

Brikke 1 –
Få press og stress ned

Deborah hadde selv erfart å «møte veggen», og kjenne på følelsen av å ikke strekke til, være god nok eller mestre oppgavene som økonomisjef, kjæreste og mor. Og her kom den første brikken på plass.

En høy stressfaktor tar oss bort fra de ressurser vi har. Vi blir rastløse, blir utmattet, får søvnproblemer og mister engasjement og entusiasme.

I en verden der den ytre fasaden er av stor betydning, bringer den med seg et bevisst og ubevisst stress og press. Det er forventet at vi skal prestere på et høyt nivå, og tilpasse oss kravene som stilles på alle livets arenaer.

Utsiden justeres hele tiden for å tilpasse disse ytre kravene, mens innsiden har vi ikke lært så mye om. Fasaden er blitt viktigere enn hvordan vi har det mentalt.

Første brikke er å få press og stress ned, slik at vi evner å være til stede i livet. 

DB-System® Brikke 2 Hjernetrening

Brikke 2 –
Trening av hele hjernen

For Deborah ble hjernen en viktig innfallsvinkel for å forstå mer av hvem vi er og hvordan vi fungerer. Hun så at hjernen kunne brukes som et ressurssenter, for å få tilgang til det fulle potensialet vi har som mennesker.

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas.

Du har kanskje lært at stressnivået kan reduseres med en tur i naturen, meditasjon eller yoga, eller at du kan trene hjernen ved hjelp av kryssord.
Men du har kanskje ikke lært at du kan bevisst utvikle og trene hjernen til å håndtere livets oppgaver og utfordringer.

Dette ble en ny og viktig brikke som måtte på plass. Deborah oppdaget hvordan vi kan trene hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Vi kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, samtidig som en større del av hjernens nettverk blir tatt i bruk.  

Andre brikke er å trene hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, slik at vi kan bruke flere ressurser.

DB-System® Brikke 3 Selvguidet

Brikke 3 –
Lede seg selv med teknikker

Det neste steget for Deborah, var å finne ut hvordan vi kunne gjøre endringer på egen hånd. Hun hadde selv behov for teknikker som kunne gi varige endringer, og som hun kunne bruke på en enkel måte i livet sitt.

Selvstendighet og selvledelse er en viktig faktor for at hvert menneske skal kunne ta i bruk det potensialet hver og en har. Følelsen av å mestre er noe av det viktigste for et menneske, og Deborah bygget en metode som gjør at vi kan endre hjernen på egen hånd uten veiledning eller terapeut.

Brikken kom på plass, da hun utviklet kognitive teknikker sammen med hjernetreningen. Forskerne kaller treningen for en selv-ledet positiv imaginær trening. Imaginær betyr: Innbilt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruker vi det imaginære (vår fantasi). Vi kan godt si at en idé er imaginær inntil den virkeliggjøres.

De mentale øvelsene i grunnkurset er bygget på det imaginære. Det betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen. 

Tredje brikke er å lede seg selv, og samtidig ha teknikker som gjør det mulig å selv gjøre endringer. Vi kan lede oss selv på en mer effektiv måte, og oppnå en lykkeligere hverdag.

DB-System® Brikke 4 Balanse

Brikke 4 –
Balanse mellom fornuft og følelser

Balanse mellom fornuft og følelser har stor betydning for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Dette var en av de største utfordringene i Deborahs liv, og ble den neste brikken som måtte på plass.

Hun måtte rett og slett få en balanse mellom fornuft, eller tenkningen vår på den ene siden, og følelser og fantasi på den andre siden.

Mennesker styres i stor grad av følelser, og ofte skjer dette ubevisst. Deborah oppdaget at ved å skape et sterkere nettverk i hjernen kunne vi få en større kontroll over følelsene i hverdagen. Vi trenger å styrke balanse mellom det ubevisste og følelsene,
og det bevisste og vår logikk.

Du har kanskje opplevd å sitte i en følelse som er vanskelig å komme ut av. Det kan være irritasjon, sinne, sorg eller fortvilelse. Vi går på en autopilot, der hjernen henter opp gamle minner, og vi er ikke bevisst hva vi tenker eller føler. Derfor vil balanse mellom fornuft og følelser, hjelpe oss til en bedre selvregulering og følelsesmessig stabilitet.

Fjerde brikke er å ha en balanse mellom fornuft og følelser, og gjennom det en større tilgjengelighet til det ubevisste, hvor mye av vårt potensial ligger. Da kan vi få det beste ut av livet.

DB-System® Brikke 5 ESP-sans

Brikke 5 –
Styrke intuitiv tenkning

Da Deborah hadde en nær-døden-opplevelse i 1986, fikk hun en intuitiv innsikt om hvordan vi fungerer som mennesker. Det var en opplevelse hun ble nødt til å se nærmere på, for å utvikle og få en dypere forståelse av hvordan omsette innsikten til noe som har nytteverdi for flere. Vi er mye mer enn vi ble fortalt som små, og vi har et mye større sanseapparat å bruke enn det vi klarer å se, og uttrykke med ord.

En ny brikke skulle falle på plass. Vårt sanseapparat består av våre fysiske sanser som vi orienterer oss med i det bevisste – den objektive fysiske verden. I tillegg har vi et indre sanseapparat for å kunne orientere oss i den subjektive indre verden – det ubevisste og vårt følelsesliv.

Det indre sanseapparatet er vår ESP-sans, eller det vi i dagligtalen omtaler som intuisjon og magefølelse. Men det er mye mer enn det, og etter 16 år med dypdykk i intuisjon og fornemmelser, knakk Deborah koden.

ESP-sansen er vår viktigste ressurs for å tolke den informasjon som kommer fra det ubevisste, og som gjør at vi kan åpne et større potensial enn vi tidligere har sett.

Femte brikke er å styrke vår intuitive tenkning, for å åpne et ubrukt potensial. Vår intuitive tenkning, i et evolusjonsperspektiv, er en videreutvikling av vårt sanseapparat. Det gir gode valg og beslutninger.

DB-System® Helt puslespill med missing link

Brikke 6 –
Være i verden med nye øyne

Etter alle disse årene var tiden kommet for å sette all kunnskap og innsikt sammen til et nytt system. Den siste brikken ble lagt på plass i puslespillet. Vi kan godt si at grunnkurset er en kombinasjon av meditasjon, avspenning, mental trening, bevissthetstrening, og kognitive teknikker, samtidig som det er et verktøy for egen utvikling med enkle og effektive teknikker til å håndtere de ting vi møter i livet.

Alt er bygget ut fra forskjellige vitenskaper, hvor bitene sakte, men sikkert har blitt satt på plass. Det er et system bygget på våre naturlige evner og ressurser, allikevel tilførte Deborah en helt ny dybde tilpasset dagens samfunn.

Det å oppdage at vår verden og våre overbevisninger, kanskje allikevel ikke er den hele og fulle sannhet, kan være utfordrende å ta innover oss. Denne reisen som Deborah gjorde, førte til en stor omveltning i hennes liv. Hun måtte erkjenne, endre og se livet i et helt nytt perspektiv. Hun måtte våge å gjøre ting på en ny måte.

Hennes filosofi handler ikke om religion eller andre trosretninger, men om hvordan du og jeg, uavhengig av vårt livssyn kan skape en bedre tilværelse for oss selv og andre.

Deborah har alltid sett på verden som et puslespill, der alle brikkene må være på plass for å få det til å gå opp. Uansett handler det om individer, «uteligger eller konge», vi har alle vår verdi.

Sjette brikke er å være i verden med nye øyne, hvor alle tar i bruk sitt indre sanseapparat på en nyere og mer helhetlig måte. I dag har vi kommet dit at vi på en enkel måte kan hente frem et ubrukt potensial for å få det beste ut av livet.

Alle disse brikkene, er blitt til det som er grunnlaget for alle kurs og utdanninger i DB-System® – det åpner et nettverk av muligheter.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.

Livsendring

«Før jeg begynte på kurs, så prøvde jeg veldig mange forskellige ting […] men det var først når jeg begynte å jobbe med de teknikkene jeg får her, at jeg virkelig så resultater og forandringer.»
Camilla Berg-Naglic