Annen forskning

•Håndskrift åpner for bedre læringLes her

• Den sovende hjernen viser seg å være en energisk og målrettet maskin.Les her

• The Plastic Human Brain Cortex. Les her

• Neuroplasticity, Psychosocial Genomics, and the Biopsychosocial Paradigm in the 21st Century. Les her

• Hjernen formes av bruken. Les her

• Menneskets biologi – mettet med erfaring. Les her

• Constructing Memory, Imagination, and Empathy: A Cognitive Neuroscience Perspective. Les her

• Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Les her

• Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Les her

• Hjerneforsker Jill Bolte Taylor forteller her sin historie om sitt hjerneslag. Foredrag:Jill Bolte Taylor