fbpx

BevissthetsTrening™ – en hjernetrening med enkle teknikker

På denne siden forklarer vi hva BevissthetsTrening er og hva som er spesielt med vår hjernetrening. I tillegg kan du laste ned grunnøvelsen fra kurset, og lese mer om de teknikkene du får.

Hjernen er nøkkelen til de unike ressursene

Nevrale baner i hjernen

Alt vi har lært fra vi var små er lagret i hjernens nettverk.

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas.

Så sent som i 1998, slo forskning fast at hjernen endrer seg gjennom hele livet. Det er flere som nå snakker om at hjernen endrer seg når vi driver fysisk trening, yoga, meditasjon eller bare går en tur i naturen.

I 1986 gjorde grunnlegger Deborah Borgen en oppdagelse der det viste seg at vi ikke bare kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, vi kan bevisst endre større deler av hjernens nettverk. Så hennes spørsmål ble: Kan mennesker selv gjøre bevisste endringer i hjernen og lage flere funksjonelle kontakter mellom hjerneregionene?

Hvis så var tilfelle, kunne vi få en økt emosjonell og kognitiv utvikling (følelsene og tenkningen vår)? Dette ville ha en stor betydning for en persons liv, for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen.

Gjennom de to første publiserte artikler gjort på selv-guidet positiv imaginær trening, kom svaret etter mange års arbeid: Mennesker har helt unike ressurser til selv å gjøre bevisste endringer i hjernen.

Selv-guidet positiv imaginær trening

Selv-guidet positiv imaginær trening

Guidet positiv imaginær trening, er en del av hjernetreningen i BevissthetsTrening.

Ordet imaginær betyr innbilt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruker vi det imaginære (fantasien). Vi kan godt si at en idé er imaginær inntil den virkeliggjøres.

Hva er spesielt med denne hjernetreningen?

Det er en helt spesiell form for hjernetrening som trener hele hjernen, og gir funksjonelle endringer i hjernen (nytt nettverk/nevrale baner).

De mentale øvelsene i denne hjernetreningen er bygget på det imaginære. Det betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen. Når treningen er fullført er det en selv-guidet positiv imaginær trening.

Det betyr at vi kan lede oss selv på en mer effektiv måte og oppnå en lykkeligere hverdag.

Balanse mellom fornuft og følelser gir økt selvregulering

hjernens utvikling

Større balanse mellom følelser og fornuft har stor betydning for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen.

Lære – øve – automatisert
Den naturlige innlæring for oss mennesker er å lære ved å observere, øve ved å trene og så gjør vi det bare. Det vi lærer fra vi er små, blir automatisert. Som voksen tenker vi ikke lenger over det vi har lært – vi går på autopilot.

Utvikling av hjernen
I vår sansehjerne (nederst i bildet), oppfattes og lagres alt vi sanser, hører, lukter, kjenner og smaker. I følelseshjernen (midten av bildet), lagres alle følelser fra vonde og gode hendelser. Her ligger også hjernens alarmsentral. Fornuften hører til tenkehjernen (øverst i bildet). Logikk/fornuft er det som gjør at vi kan tenke, lære, reflektere, ha kontroll og planlegge.

Et sterkere nettverk
Hjernetreningen i BevissthetsTrening skaper et sterkere nettverk mellom følehjernen og tenkehjernen. Det skapes nye nevrale baner. For å forstå våre bevisste tanker og handlinger, må vi også se på hvordan hjernen behandler informasjon. En nevral bane har et minne, og til et minne er det en følelse. En følelse blir til tanker vi tenker, ordene vi sier og handlinger vi gjør og er til slutt et grunnlag for våre avgjørelser. Mye av dette skjer på et ubevisst plan.

Bevisst/ubevisst – en tolkning av informasjon
Deborah Borgen så at for å forstå det ubevisste og de muligheter vi har, må vi bruke vår ESP-sans, eller kanskje du best kjenner den som en magefølelse eller intuisjon. Den er mye mer enn det. ESP-sansen kan vi se på som en tolknings-sans, som gjør at vi kan tolke den ubevisste informasjonen fra sansehjernen til følehjernen.

Med et sterkere nettverk mellom følehjernen og tenkehjernen, vil vi klare å skape en større balanse mellom fornuft og følelser. Dette igjen vil gi oss en økt selvregulering i vår bevisste hverdag.

Grunnøvelsen i BevissthetsTrening

Avspenningsøvelse er en grunnøvelse i vår hjernetrening. Det er en aktiv dynamisk meditasjon, noe som betyr at du sitter med øynene lukket og bruker tankene aktivt gjennom øvelsen.

Øvelsen gir en god restitusjon for kroppen, og resetter hjernen til en naturlig rolig tilstand. Den hjelper oss til å stresse ned, og gir ro i tankene.

Her kan du gratis laste ned øvelsen, og få en forsmak av hva denne spesielle formen for hjernetrening gjør.

Hvert enkelt menneske har helt unike ressurser til å lede seg selv

Nøkkelen Unique Mind ESP

Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne – Carl G. Jung (1875-1961)

Mange lar skjebnen styre livet sitt, fordi de ikke tror at de kan gjøre noe med den.

I dag vet vi at vi kan gjøre det ubevisste bevisst, og skape de endringer vi ønsker. Deborah Borgen erfarte at det å bevisstgjøre seg var ikke nok i seg selv, derfor utviklet hun i tillegg to effektive teknikker som kan brukes i hverdagen vår:

Nattfilm er en teknikk du kan bruke som et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen og tilfredsheten med livet.

Vi har alle et ubrukt potensial i det ubevisste. Det er en kilde til innsikt, kunnskap og løsninger, som vi kan bruke i hverdagen vår for SELV å styre livene våre.

Det betyr at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møter, og lede oss selv til det vi ønsker …

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.