BevissthetsTrening™

Hjernen er nøkkelen til de unike ressursene

Hjernen neurons

Alt vi har lært fra vi var små er lagret i hjernens nettverk.

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas.

Så sent som i 1998, slo forskning fast at hjernen endrer seg gjennom hele livet. Det er flere som nå snakker om at hjernen endrer seg når vi driver fysisk trening, yoga, meditasjon eller bare går en tur i naturen.

I 1986 gjorde Deborah Borgen en oppdagelse der det viste seg at vi ikke bare kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, vi kan bevisst endre større deler av hjernens nettverk. Så hennes spørsmål ble: Kan mennesker selv gjøre bevisste endringer i hjernen og lage flere funksjonelle kontakter mellom hjerneregionene?

Hvis så var tilfelle, kunne vi få en økt emosjonell og kognitiv utvikling (følelsene og tenkningen vår)? Dette ville ha en stor betydning for en persons liv, for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen.

Gjennom de to første publiserte artikler gjort på regelmessig bruk av denne spesielle formen for hjernetrening, kom svaret etter mange års arbeid. Mennesker har helt unike ressurser til selv å gjøre bevisste endringer i hjernen.

Selv-guidet positiv imaginær trening

Lene.bt

Guidet positiv imaginær trening, er en del av hjernetreningen i BevissthetsTrening™.

Ordet imaginær betyr innbilt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruker vi det imaginære (fantasien). Vi kan godt si at en idé er imaginær inntil den virkeliggjøres.

Hva er spesielt med denne hjernetreningen?

Det er en helt spesiell form for hjernetrening som trener hele hjernen, og gir funksjonelle endringer i hjernen (nytt nettverk/nevrale baner).

De mentale øvelsene i denne hjernetreningen er bygget på det imaginære. Det betyr at tankene brukes aktivt i treningen av hjernen. Når treningen er fullført er det en selv-guidet positiv imaginær trening.

Det betyr at vi kan lede oss selv på en mer effektiv måte og oppnå en lykkeligere hverdag.

Alle skal ha den samme muligheten til å forstå egne ressurser

«Det Mentale Isfjell» brukes som en forklaringsmodell på hvordan vi fungerer mentalt.

Den synlige delen av et isfjell er et fysisk ytre, der vi er våkne og bevisste. Den delen av isfjellet som ligger under vann kan sammenlignes med det kreative indre, hvor søvn og det ubevisste hører til.

Ser vi på fordelingen på det bevisste og det ubevisste, betyr det at vår største kapasitet ligger i den ubevisste delen. Det er disse ubrukte ressurser og dette nivået vi må ha tilgjengelig i vår hverdag for å løse de problemer som utfordrer oss i våre liv og vårt samfunn.

På bildet av «Det Mentale Isfjell» er hovedgruppene av svingninger markert. For å få en forståelse av ressursene, la Deborah vekt på at vi måtte bevisst bruke de gode kvalitetene innen alle fem grupper av svingninger i hverdagen vår:

- Evnen til å prestere på høyt nivå over tid med indre ro (Gamma)
- Evnen til å få ting gjort – handlingsevne (Beta)
- Balanse mellom sunn fornuft og følelser - følelsesmessig stabilitet (Alfa)
- Evnen til å skape noe nytt og endre noe gammelt – omstillingsevne (Theta)
- Evne til helhetstenkning og økt empati (Delta)

Når hjernen er trenet til en riktig mengde og styrke på de riktige områder, kan menneske utnytte et større potensial og de unike ressursene.

De gode kvalitetene fremmer også en god psykisk helse.

Hvert enkelt menneske har helt unike ressurser
til å lede seg selv

Skjermbilde 2019-07-13 kl. 16.20.59

Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne - Carl G. Jung (1875-1961)

Mange lar skjebnen styre livet sitt, fordi de ikke tror at de kan gjøre noe med den.

I dag vet vi at vi kan gjøre det ubevisste bevisst, og skape de endringer vi ønsker. Deborah så at det å bevisstgjøre seg var ikke nok i seg selv, derfor utviklet hun i tillegg to effektive teknikker som kan brukes i hverdagen vår:

Nattfilm er en teknikk du kan bruke som et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen og tilfredsheten med livet.

Vi har alle et ubrukt potensial i det ubevisste. Det er en kilde til innsikt, kunnskap og løsninger, som vi kan bruke i hverdagen vår for SELV å styre livene våre.

Det betyr at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møter, og lede oss selv til det vi ønsker ...