BevissthetsTrening™

BevissthetsTrening™

Du har kanskje lært at du kan trene hjernen ved hjelp av kryssord eller at stressnivået kan reduseres med en tur i naturen, meditasjon eller yoga. Men du har kanskje ikke lært at du selv kan bevisst utvikle og trene hjernen din til å håndtere livets utfordringer, fremme psykisk helse og forebygge hjernesykdommer.

Vår hjernetrening er utviklet, testet og utprøvd gjennom tjuefire år av Deborah Borgen. I tillegg skapte hun to enkle teknikker, som tilsammen utgjør BevissthetsTrening™. Det vil si at det er en kombinasjon av hjernetreningen som gjøres på kurset, og teknikkene du selv kan ta i bruk hjemme, som gir resultatene.

BevissthetsTrening™ består av forelesninger om hvordan vi fungerer mentalt, og hvordan vi lærer og utvikler holdninger og atferd gjennom livet. I tillegg blir deltakerne guidet gjennom mentale øvelser, der tankene brukes på en strukturert og systematisk måte.

Deler av treningen vi gjør på kurs, kalles guidet imaginær trening, og er allerede ansett som en effektiv metode i kognitiv psykoterapi. BevissthetsTrening™ har elementer av kognitiv psykoterapi og psykologi, og fordi hele hjernen trenes, kan du bruke teknikkene hjemme i egen stue uten behov for veiledning av terapeut. Det er derfor forskere kaller BevissthetsTrening™ for «selv-guidet imaginær trening».

Ordet imaginær betyr innbilt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruker vi det imaginære (fantasien). Vi kan godt si at en idé er imaginær inntil den virkeliggjøres. Det er naturlig når vi er små å ha imaginære venner eller fantasivenner som noen kaller det. De mentale øvelsene i hjernetreningen er bygget på det imaginære, og som forskning viser, gir den blant annet god tankekapasitet og evnen til å forstå forskjellen på fantasi og virkelighet.

Forskningsresultatene av treningen du får på kurs, viser blant annet at du får økt emosjonell og kognitiv utvikling (følelser og tenkning). Større balanse mellom følelser og fornuft har stor betydning for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Du blir trenet til å være i en sone, slik at hjernen kan være i balanse gjennom dagen.

To enkle teknikker
Nattfilm er en teknikk du kan bruke som et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vårt psykiske velvære.


Våre kurs og foredrag Avspenningsøvelse