Prosjekter

Prosjekt – psykisk helse og rus

Vi har inngått en avtale med Trondheim kommune om et prosjekt innen psykisk helse og rus.

Målet med prosjektet vil i første omgang være at personalet fra en avdeling, i hver av de to enhetene, «Enhet for rustjenester» og «Enhet for psykisk helse og rus» gjennomfører kurs i BevissthetsTrening™ med tilhørende oppfølging i etterkant.

Det er også invitert inn fra andre avdelinger.

Prosjektet startet august 2018 og har en varighet på seks måneder.

Oppdatering januar 2019:
Så langt i prosjektet er det gjennomført to dager med BevissthetsTrening™, en oppfølgingsdag og to nye dager med BevissthetsTrening™ tilpasset enhetene.

Nå er vi i en fase av en mer aktiv bruk av teknikkene i arbeidet, og det er bestemt en forlengelse av prosjektet.

Vi kommer tilbake med flere oppdateringer.
Prosjekt psykiatri og rus

Skoleprosjekt

Det planlegges et skoleprosjekt med oppstart i 2019.

Målet er å få erfaring med bruk av BevissthetsTrening™ i skolen, slik at vi får mer kunnskap om hvordan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring i grunnskolen. Prosjektet planlegges å gå over tre år.

Prosjektet følger et pedagogisk program beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når prosjektet ligger klart for gjennomføring.

skoleprosjekt

Gjennomførte prosjekter

Mars 2017 startet vi et prosjekt i Lørenskog kommune, nærmere bestemt i Løken barnehage.

Målet med dette prosjektet var å få erfaring med vårt pedagogiske opplegg i barnehager, slik det er beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gjennomført to kurs i BevissthetsTrening™. I etterkant av kurs fulgte personalet en trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse, og barn og unges livsmestringskompetanse.

Personalet fikk veiledning i hvordan de kan integrere gode rutiner for målrettet refleksjonspraksis i sitt arbeid. Et viktig fokus var samspillet som skjer i møte med barn, foresatte og kollegaer.

I tillegg brukte personalet samlingsopplegget om bilen Tutu som reiser rundt i verden for å hjelpe barn å håndtere små og store oppgaver og utfordringer vi kan møte på i livet.

I etterkant av prosjektet har Løken barnehage integrert programmet Kvalifisert for fremtiden i sin årsplan for 2018/2019.