fbpx

Prosjekter

Unique Mind ESP har mål om å være en bidragsyter for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i samfunnet.

Kurset BevissthetsTrening er et nytt system for tverrfaglig utvikling og samarbeid, og anses som et effektivt verktøy til endrings- og utviklingsarbeid.

Prosjekt – psykisk helse og rusarbeid

Prosjekt psykiatri og rus

I Trondheim kommune har vi gjennomført et prosjekt innen psykisk helse og rusarbeid.

Målet med prosjektet var i første omgang å trene personalet og gi konkrete teknikker for selvivaretakelse, samt se på måter å integrere BevissthetsTrening som en del av et tilbud innen psykisk helse og rus.

To ansattgrupper fra Enhet for rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus – krisesenteret, i tillegg til andre inviterte, gjennomførte prosjektet over en periode på ni måneder.

Rapport fra Trondheim kommune

Rapport fra prosjekt og kursutvikling

Prosjekt – skole

skoleprosjekt

Januar 2019 startet vi et skoleprosjekt på en skole i Vestfold. Målet med prosjektet var å få erfaring med bruk av programmet Kvalifisert for fremtiden i skolen, slik at vi får mer kunnskap om hvordan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring i grunnskolen.

Prosjektet ble gjennomført gjennom en periode på 1 1/2 år. Lærere og assistenter fra to klasser på mellomtrinnet tok to kurs i BevissthetsTrening. Deres mål med prosjektet var; «Et trygt og inkluderende klassemiljø».

Et resultat av dette prosjektet er at vi nå jobber med en sertifisering for lærere. 

Sluttnotat – prosjekt skole

Prosjekt – barnehage

Løken-barnehage

Vi har gjennomført et prosjekt i Lørenskog kommune, nærmere bestemt i Løken barnehage.

Målet med dette prosjektet var å få erfaring med vårt pedagogiske opplegg i barnehager, slik det er beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gjennomført to kurs. I etterkant av BevissthetsTrening fulgte personalet en trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse, og barn og unges livsmestringskompetanse.

Personalet fikk veiledning i hvordan de kan integrere gode rutiner for målrettet refleksjonspraksis i sitt arbeid. Et viktig fokus var samspillet som skjer i møte med barn, foresatte og kollegaer.

I tillegg brukte personalet samlingsopplegget om bilen Tutu som reiser rundt i verden for å hjelpe barn å håndtere små og store oppgaver og utfordringer vi kan møte på i livet.

Prosjektet pågikk i perioden mars 2017 – november 2018.

Bærekraftige løsninger

For å finne bedre og mer bærekraftige løsninger for samfunnet, må vi ha et godt tverrfaglig samarbeid og en raskere utvikling. Derfor ønsker vi å ha prosjekter i forskjellige fagfelt, som kan bidra til denne utviklingen.

Vårt fokus er:

  • Å samarbeide med forskning og praksisfeltet om å skape virkningsfulle behandlingstilbud innen helsetjenestene (hjernesykdommer, rus og psykiatri).
  • Å bidra til reduksjon av sykefravær, samt at treningen integreres i arbeidslivet, inngår som en del av arbeidet med å fremme smart tenkning i samfunnet.
  • Å integrere BevissthetsTrening i barnehage, skole og høyere utdanning. Vi ønsker å samarbeide med forskning og praksisfeltet om økt forståelse for hvordan vi kan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring på disse arenaene.
  •  At BevissthetsTrening inngår som en del av langsiktige strategier for å forebygge hjernesykdommer, utenforskap og isolasjon i samfunnet.


Optimal verdiskaping i prosjekter og prosjektvirksomheter skapes gjennom en kombinasjon av dyktige fagfolk, erfaring, velprøvde systemer, gode verktøy – og et team som er tilpasset utfordringene i hvert enkelt prosjekt.

Unique Mind ESP finansierer flere pågående prosjekter, og vi er derfor takknemlig for alle bidragene vi får inn, til støtte av disse prosjektene.

Ønsker du å støtte våre prosjekter og vårt arbeid kan du bruke konto: 5082.06.83150 eller Vipps til 73387.

Takk for at du støtter og står sammen med oss i et viktig arbeid.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.