fbpx

Prosjekter

Unique Mind ESP® har mål om å være en bidragsyter for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i samfunnet. Her kan du lese om våre prosjekter. 

Grunnkurset i DB-System® er et nytt system for tverrfaglig utvikling og samarbeid, og anses som et effektivt verktøy til endrings- og utviklingsarbeid.

Psykisk helse og rusarbeid

I 2018/2019 gjennomførte vi et prosjekt i Trondheim kommune innen psykisk helse og rusarbeid.

Målet med prosjektet var i første omgang å trene personalet og gi konkrete teknikker for selvivaretakelse, samt se på måter å integrere grunnkurset i DB-System® (tidl. BevissthetsTrening™) som en del av et tilbud innen psykisk helse og rus.

To ansattgrupper fra Enhet for rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus – krisesenteret i tillegg til andre inviterte, gjennomførte prosjektet over en periode på ni måneder.

Rapport fra Trondheim kommune

Rapport fra prosjekt og kursutvikling

Skole

Januar 2019 startet vi et skoleprosjekt på en skole i Vestfold. Målet med prosjektet var å få erfaring med bruk av programmet Kvalifisert for fremtiden i skolen, slik at vi får mer kunnskap om hvordan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring i grunnskolen.

Prosjektet ble gjennomført gjennom en periode på 1 1/2 år. Lærere og assistenter fra to klasser på mellomtrinnet tok to kurs i DB-System® (tidl. BevissthetsTrening™). Deres mål med prosjektet var; «Et trygt og inkluderende klassemiljø».

Et resultat av dette prosjektet er at vi nå jobber med en sertifisering for lærere.

Sluttnotat – prosjekt skole

Barnehage

Vi har gjennomført et prosjekt i Lørenskog kommune, nærmere bestemt i Løken barnehage.

Målet med dette prosjektet var å få erfaring med vårt pedagogiske opplegg i barnehager, slik det er beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gjennomført to kurs. I etterkant av grunnkurset fulgte personalet en trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse, og barn og unges livsmestringskompetanse.

Personalet fikk veiledning i hvordan de kan integrere gode rutiner for målrettet refleksjonspraksis i sitt arbeid. Et viktig fokus var samspillet som skjer i møte med barn, foresatte og kollegaer.

I tillegg brukte personalet samlingsopplegget om bilen Tutu som reiser rundt i verden for å hjelpe barn å håndtere små og store oppgaver og utfordringer vi kan møte på i livet.

Prosjektet pågikk i perioden mars 2017 – november 2018.

Beskrivelse av prosjektet

Gi din støtte

Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid kan du bruke kontonummer: 5082.06.83150.

Takk for at du støtter og står sammen med oss i et viktig arbeid.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.