fbpx

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Unique Mind ESP gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår ved påmelding til kurs. For nettkurs gjelder egne salgsvilkår.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er Unique Mind ESP, Kalvetangveien 80A, 3132 Husøysund,
E-post: post@uniquemindesp.com, Tlf.: 90 28 49 49 Org. nr.: 988 535 869 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Påmelding til kurs er å betrakte som en bestilling.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren av kurs eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Unique Mind ESP og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Unique Mind ESP sine nettsider og portaler, uten samtykke fra rettighetshaver Deborah Borgen.

Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Unique Mind ESP. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

5. Betaling

Kursavgiften til kurs skal være betalt innen kursstart, med mindre annet er avtalt.

6. Avlysing og utsettelse

Unique Mind ESP forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs som følge av årsaker som er utenfor Unique Mind ESP sin kontroll. Ved utsettelse fra Unique Mind ESP sitt initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

7. Angrerett, retur og reklamasjon

Ved påmelding til kurs, er det bindende påmelding og dette regnes for et kjøp, hvilket innebærer at angreretten bortfaller ved påmelding. Ved eventuell uteblivelse fra kurset og dets timer kreves det fulle beløp. Har du, på grunn av sykdom, ikke mulighet for å delta på kurset, vil du få kurset tilgode. Kontakt vårt kontor på post@uniquemindesp.com eller telefon: 90 28 49 49.

8. Personopplysninger

Unique Mind ESP AS er ansvarlig for de personopplysninger du har gitt. Når du kjøper kurs hos oss godtar du at vi kan bruke og lagre de opplysninger du gir for å kunne gjennomføre forpliktelsene ovenfor deg og gi deg best mulig service.

Les mer om personvern her.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.