fbpx

Vi som jobber her

Instruktør Ungdom

Sertifisering Psykisk helse

Sertifisering Psykisk helse

Instruktør Danmark

Instruktør UK/USA

Marianne Borgen

Jeg hadde søkt lenge etter meningen med livet mitt.

Barne og ungdomsskolen var en veldig tøff periode i mitt liv. Mestringsfølelse og selvtilliten ble dårlig. Disse årene gav meg mye indre stress, og dype indre sår, som jeg dro med meg videre inn i voksen livet.

Mitt møte med Deborah Borgen gav en snu operasjon i livet mitt. Først i voksen alder forstod jeg hvordan det ubevisste og det bevisste hang sammen. Jeg fikk teknikker, og kunne gjøre endringer selv slik at mestring og selvtilliten kunne styrkes igjen.

Min drøm er at alle skal vite om hvordan vi fungerer mentalt tidligst mulig i livet, og da er det de voksne som må trenes. Det er de som er rollemodeller for barn og ungdom, og det er de som kan gi denne innsikten videre.

Dette er min visjon, og dette brenner jeg for!

Jeg gleder meg til å møte deg på kurs.

Børre Nyborg

Etter utdannelsen som sivilmarkedsfører/NMH/BI jobbet jeg flere år som leder innen salg og distribusjon, var med på å bygge opp bedrifter og skape arbeidsplasser. Selv om dette var interessant begynte jeg å søke etter noe. Dette noe opplevdes som bortenfor det jeg klarte å ha klare tanker om hva kunne være, men tilfeldigheter gjorde at jeg havnet på et foredrag. Det handlet om hvordan vi er bygget opp, og at vi kan lære selvhjelpsteknikker til å mestre både oppturer og nedturer i egen hverdag. Jeg hadde vært på kurs og foredrag før, men dette foredraget traff meg på en helt spesiell måte. Ting hang sammen, det var logisk og veldig inspirerende. Det foredraget ble holdt av Deborah Borgen.

Jeg tok kurset som foredraget omhandlet, og har etter det hatt større suksess i livet enn jeg noen gang kunne drømme om. Mange mennesker har ting i oppveksten de skulle vært foruten, og jeg var en av dem. Endelig kunne jeg selv gjøre noe med det, og med varig resultat. Kan godt si at det ble et nytt verdensbilde. Bort med enormt stress, dårlig søvn, dårlige relasjoner og en mer eller mindre kaotisk hverdag, til et liv med ro, oversikt, og ikke minst overskudd.

Da jeg fikk muligheten til å være instruktør hos Unique Mind ESP sa jeg ja takk, med begge hender. Det har vært, og er en utrolig reise. De publiserte forskningsresultatene på BevissthetsTrening bekrefter bare det jeg har opplevd i meg selv og hørt svært mange kursdeltakere fortelle om. Det gjør godt å styre eget liv, følelsen av mestring og det å vite at selv om livet er motgang og medgang så er det nesten utrolig hvilke resultater vi kan klare å skape, om det er privat eller i arbeidslivet.

Gleder meg til å møte deg på kurs.

Toril Nymoen

I det øyeblikket jeg møtte Deborah visste jeg hva jeg ville bruke resten av mitt liv på. Det var en livsendrende dag i 1995. Hun traff meg rett i hjertet med sin innsikt og livsfilosofi. Hun mente at alle mennesker var unike og hadde de samme store mulighetene og ressursene inne i seg. Magisk!

Det var ingen mål og mening med livet mitt før jeg møtte Deborah, fordi jeg hadde så liten tro på meg selv. «Jeg var som jeg var, og det var det ingen ting å gjøre noe med». Men der tok jeg feil. For første gang i livet mitt fikk jeg en tro på meg selv, og at jeg kunne gjøre varige endringer og oppnå mestringsfølelse.

Den nye troen på egne ressurser og egen styrke gav meg en glød og et sterkt ønske om å bidra. Veien har blitt til mens jeg har gått. Jeg startet på kontoret og fikk mye vekst der. Så fikk jeg mulighet til å trenes for å bli sertifisert barne- og ungdomsinstruktør hos Unique Mind ESP. For meg ble det en lang vei, men jeg kjente at dette kunne jeg ikke slippe.

I dag er jeg strålende fornøyd med den veien jeg har gått, og at jeg kan bruke meg selv til beste for fellesskapet.

Den nye satsingen til Unique Mind ESP rettet mot barn og ungdom er noe jeg gleder meg stort til å være en del av. Det vil gjøre at barn og ungdom får tro på egne ressurser, og med det en følelse av at de kan takle livet sitt på en god måte. De vil føle en trygghet tidlig i livet og stå trygt i egne valg.

Dette gir glød og en driv i mitt arbeid!

Jeg gleder meg til å møte deg på kurs.

Norhild Johannesen

Mitt første møte med Deborah, ble en spesiell opplevelse for meg. Endelig bare visste jeg at jeg hadde møtt en person som kunne gi meg en innsikt jeg kunne bruke til å endre mitt eget liv. Helt fantastisk!

Jeg forstod ved hjelp av den dype treningen og det målrettede verktøyet at jeg nå var i stand til å nå mine drømmer. Den dårlige selvtilliten jeg hadde slitt med som barn og som hadde fulgt meg i voksen alder, kunne nå arbeides bort på en målrettet måte.

Da Deborah søkte etter barneinstruktør i 2010, kunne jeg kjenne en enorm glede i hjerte ved å dele disse enkle teknikkene som hadde hjulpet meg til et nytt liv. Jeg hadde selv fått tilgang til muligheter og ressurser jeg ikke visste at jeg hadde. I dag er jeg takknemlig over å være sertifisert barneinstruktør hos Unique Mind ESP. Teknikkene hjalp meg på veien til å nå den største drømmen for meg.

Den nye satsingen til Unique Mind ESP rettet mot barn og ungdom, er noe som virkelig gir inspirasjon. Jeg ser frem til å formidle glede og muligheter til barn, slik at de hurtigere kan fjerne sine begrensninger, se sine muligheter og bli trygge voksne.

Min visjon er at alle barn skal ha muligheten til å se hvem de er og hvilke muligheter de har, og med BevissthetsTrening gjør jeg akkurat det!

Jeg gleder meg til å møte de små på kurs!

Dorothee Tettweiler

Som barn drømte jeg blant annet om å bli arkeolog, fordi jeg ville grave i dybden og forstå sammenhenger. Samtidig lå det sterkt et ønske om å forstå verden og vår utvikling.

Lite visste jeg, at det jeg i dag skal gjøre, handler om det samme. Gå i dybden av mennesket, for å forstå sammenhenger av hvorfor vi gjør det vi gjør. Hva er det som gjør at vi har den atferd vi har, og hva er sammenhengen bak atferden. Gjennom en slik forståelse, kan jeg hjelpe andre til å forstå seg selv og komme videre i livet.

Som ergoterapeut i Tyskland og miljøterapeut i Norge har jeg jobbet mye med barn og unge på atferdsproblematikk, men også med miljøterapi på krisesenteret i Trondheim. Det var her jeg første gang kom i kontakt med Deborah og BevissthetsTrening gjennom et prosjekt vi skulle ha.

Gjennom denne tiden falt mange brikker på plass, både i mitt eget liv og for forståelsen av sammenhenger jeg har lett etter siden jeg var barn. Det at vi selv kan endre atferd, og komme til et større potensial i oss selv, styrket drømmen om å gi andre en forståelse. Men ikke bare en forståelse, men nå også konkrete teknikker til endring av atferd, som gjør det lettere å komme videre etter traumatiske hendelser i livet.

Jeg oppdaget at ved bruk av BevissthetsTrening, kunne jeg som behandler gi en enda bedre hjelp, samtidig som jeg hadde mer håndfaste teknikker å tilby.

Gjennom prosjektet i Trondheim, videreutviklet vi også et kurs: «Fra vold til et liv i trygghet». Kurset ble utviklet for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, og er et verdifullt bidrag til hjelp til selvhjelp.

Dette er et arbeid jeg gleder meg til å kunne formidle og gjøre tilgjengelig både for kommuner og andre krisesenter i Norge. Det er bare å ta kontakt med meg, så kan vi se på ulike muligheter.

Svein André Jørgensborg

Veien til å lære BevissthetsTrening har vært en reise. Jeg valgte elektronikk og IT på videregående og fagskole, men de eneste fagene som fenget meg disse fire årene, var de som handlet om mennesker. Etter 11 år i IT-bransjen stoppet det hele opp.

Utbrenthet ble veien ut av IT bransjen, og jeg tok fatt på studier i ungdomskunnskap, og siden sosialt arbeid. To fantastiske og lærerike studier som virkelig ga meg følelsen av å være hjemme fagmessig, men å balansere livet lærte jeg lite om.

Jeg gikk over i fagfeltet psykisk helse og rus, som boveileder og senere som ruskonsulent. Et spennende, utfordrende og givende arbeid. Men det var først når jeg var på kurs med Deborah, at jeg fikk en aha-opplevelse.

Endelig forstod jeg mer av hvordan jeg fungerer som menneske, og hvorfor jeg hadde gått tom og blitt utbrent. Og, jeg fikk verktøy til å gjøre noe med det!

Som en del av prosessen med å finne balanse og overskudd i livet, har jeg nå gått tilbake til mitt opprinnelige mål om å jobbe med barn og ungdom.

I den sammenheng har jeg fått gleden av å bli med Unique Mind ESP i utviklingen av sertifiseringen i bruken av BevissthetsTrening, i arbeid med utsatte barn og unge.

Det vil hjelpe de som jobber med utsatte barn og unge til økt forståelse, mestring og god selvivaretakelse, og med det også gagne barna de jobber med. Noe som passer godt inn i min visjon om å bidra til at utsatte barn og unge kan oppleve livsmestring, og leve et godt liv med en god hverdag.

Dette gleder meg veldig, og gir også en stor inspirasjon til å jobbe videre med meg selv.

Jeanette Bredsten

Fra å følge alle andre, stresse med alt fra planlegging av jobb til ferier, og gjøre alt det jeg trodde at alle andre og samfunnet forventet at jeg skulle/burde/måtte gjøre – til nå å kunne skape ro i hverdagen, trygge meg selv, gjøre det jeg brenner for og ha teknikker til å håndtere det jeg møter i livet, er herlig. Det gir ikke bare en trygghet, men også en sikkerhet.

Alt dette har jeg oppnådd bare ved å trene hele hjernen på en ny måte og ved å ta i bruk ressursene og potensialet vi alle har.

Allerede etter første kurs merket jeg at tankestøyet ble mindre, jeg fikk mer ro og begynte å tro litt mer på meg selv. Men det var først etter en repetisjon av kurset og når jeg begynte å bruke teknikkene jeg hadde lært, at de store endringene i livet mitt skjedde.  Og er det en ting jeg har erfart, så er det at vi må jo gjøre noe annerledes, for å få endring.

Når vi har ro i hodet og ikke stresser, så vil vi bedre kunne lytte. Lytte til løsningene og ideene som kommer, ha overskudd til å omsette de til handling (gjøre;)), og få en bedre kommunikasjon med oss selv og andre. Dette gir gevinst til alle parter – på jobb, i fritiden og hjemme. Derfor er jeg instruktør og jeg gleder meg til å se deg på kurs!

Lena Eriksen

Mitt første møte med Deborah og hennes filosofi i 2005, var en aha-opplevelse. Nesten litt uvirkelig! Det virket som hun snakket direkte til meg, og alt hun sa føltes så riktig for meg. Hun lærte meg at livet bestod av så mye mer enn bare en fasade og materielle goder. I dag har jeg indre ro og glede og håndterer utfordringer jeg tidligere ville ha rømt vekk i fra. Det er helt unikt!

Tidligere trodde jeg at lykke var suksess på jobb, penger og materielle goder. Jeg hadde stor suksess på jobb, en fin lønnsslipp, men allikevel hadde jeg et indre stress. Jeg slet med tvangstanker, i tillegg til fysiske plager, og livet var en stor utfordring og et indre kaos. Jeg brukte teknikkene og for hver dag ble jeg bedre. Tvangstanker og stress forsvant, og sakte men sikkert kunne jeg se nye muligheter som åpnet seg.

I juli 2010 så jeg på hjemmesiden at Unique Mind ESP søkte nye instruktører over hele verden. Jeg kontaktet Deborah, selv om det ennå føltes litt «skummelt». Hun tok meg i mot med en stor varme, og hun viste meg hvordan jeg kunne nå mine mål og leve ut min visjon.

Jeg kan med hånden på hjerte si at det var ikke den enkleste veien, men det ble den beste veien jeg kunne valgt. Som sertifisert instruktør holder jeg kurs på engelsk, og det som jeg trodde var umulig, ble nå mulig. I dag lever jeg ut min visjon om å være en bidragsyter for en bedre verden. Vi har alle muligheter til å gjøre det vi kanskje tror kan virke umulig.

Jeg gleder meg til å møte deg på kurs.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.