FAQ

1Hvordan er kurserne lagt op?
Kurserne er baseret på forelæsninger og mentale øvelser. Som deltager skal du ikke præstere noget. Gruppen trænes som en helhed, så du er klar til at bruge teknikkerne når du kommer hjem. Du behøver ikke at fortælle noget om dig selv eller dit liv.
2Hvordan foregår et kursus?
  • Vi er i et lokale med stole i biograf-opstilling
  • Forelæsning i moduler på halvanden time, med pauser mellem hvert modul
  • Der er mentale øvelser hvor du:
    • Lukker øjnene og lytter til øvelsen som oplæses
    • Tankerne bruges aktivt i øvelsen for at træne hjernen til større effektivitet
Og dette er alt deltagere behøver at gøre!
3Hvordan forbereder jeg mig?
Du behøver ikke at forberede dig på nogen speciel måde. Du skal bare tilrettelægge så du kan have en fin kursusweekend.
4Behøver jeg at have nogle forkundskaber?
Nej. Det eneste som kræves er at du er med på alle kursets timer.
5Har dette noget med religion at gøre?
Nej. På kurset lærer du at få tilgang til større muligheder i dig selv, baseret på det fysiske ydre og det kreative indre. Det kan gøres på tværs af religioner og tro.
6Hvad indgår i kursusafgiften?
På kursets sidste dag får du et diplom og et repetitionskort, plus et kompendium på BevidsthedsTræning I. Du har også mulighed for at ringe til os på vejledningstelefonen.
7Hvorfor er der repetition på BevidsthedsTræning?
Selvudvikling betyder at du hele tiden er i udvikling. Hvert kursus giver dig ny indsigt, større dybde og motivation til fortsat ændring.
8Vil alle klare at blive trænet?
Ja, så længe du fuldfører kurset.
9Hvor meget tid må jeg bruge efter kurset for at få en effekt?
Videnskabelig forskning i «BevidsthedsTræning» viser, at du får umiddelbar effekt. Endvidere siger forskningen, at ved at bruge de to enkle teknikker, får du yderligere effekt. Du vælger selv, hvor meget tid du vil bruge på teknikkerne. I din hverdag behøver du bare at trække vejret dybt, med øjnene åbne, for at hente den ro ind, du har brug for i de forskellige situationer, du møder.
10Jeg har et godt liv. Vil jeg da få noget udbytte?
Uanset hvor du er og hvor godt du har det, vil du få en funktionel ændring til det bedre. Der er altid ubrugte muligheder at hente frem, selv om vi ikke nødvendigvis ser dem i dag.
11Hvem deltager på BevidsthedsTræning?
Vores kursusdeltagere er kvinder og mænd i alle aldre, alle livssituationer og alle erhverv.