Grunnleggers reise

Grunnleggers reise Deborah Borgen – person står i trapp i lys i universet

Grunnleggers reise er et lite utdrag fra den veien jeg har gått for å kunne leve et godt liv.

Den ble presentert som en mini-serie i sosiale medier, og er samlet her som ett blogginnlegg.

I serien deler jeg tanker om min livsfilosofi, og som er grunnlaget for kurset jeg kom frem til i 2009. Det presenteres i dag som grunnkurset i DB-System®.

 

Grunnleggers reise del 1 – Nær-døden –et vendepunkt

Del 1: Nær-døden – et vendepunkt

Tusener på tusener har skapt store endringer i sitt liv ved hjelp av grunnkurset. Jeg er takknemlig og ydmyk for at jeg kunne gå i forkant og skape en metode som har så stor betydning for mange. Jeg vet selv ikke hvordan jeg skulle ha overlevd uten. Og det at jeg kan gi andre samme muligheten, er den største gave.

Grunnkurset i DB-System® er ingen mirakelpille du kan ta, og så er alt løst, men snarere et verktøy for utvikling med enkle teknikker til å håndtere de ting vi møter i livet. Det har også vært viktig for meg å kunne dokumentere effekten av kurset, og det er gjort tre forskningsprosjekter med vitenskapelig publiserte artikler.

Jeg bruker å si at min reise startet i 1986. Jeg skulle føde mitt tredje barn, og det måtte gjøres med keisersnitt. Narkosen virket ikke som den skulle, og jeg opplevde det mange kaller en nær-døden-opplevelse.

Inntil for få år siden var de fleste forskerne skeptiske overfor fenomenet, som de mente var fri fantasi. Men i løpet av de siste årene har forskere kartlagt en lang rekke kjemiske signalstoffer i hjernen på grensen mellom liv og død. Det er signalstoffet noradrenalin, som stiger til 30 ganger det opprinnelige nivået i pannelappen, som regulerer vår bevissthet, oppmerksomhet og årvåkenhet.

De voldsomme mengdene av stoffet er derfor en sannsynlig forklaring på hvorfor pasienter som står på terskelen til døden ofte har en opplevelse av klarsyn, mener forskere fra University of Michigan i USA.

Opplevelsen var både skremmende og fascinerende, og snudde kort sagt livet mitt på hodet. Det var også den dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg ble alvorlig syk, og møtte veggen på en brutal måte.

Nær-døden-opplevelsen, ble også vendepunktet for meg. Det ble helt umulig å ikke ta hensyn til det jeg hadde opplevd og den innsikten jeg hadde fått. Heldigvis kunne jeg ta opp kampen med livet, og der startet min reise for å kunne være i livet på en ny måte.

Jeg leste utallige selvutviklingsbøker og var på mange kurs som skulle hjelpe meg til et bedre liv. Ofte opplevde jeg at ord og handling ikke samsvarte, og ble nødt til å finne en annen måte å jobbe på.

Jeg hadde sett i min opplevelse at vi alle har ressurser som vi kan hente frem. Ikke alltid lett å forstå, fordi vi er blitt så opptatt av det ytre. Fasaden er blitt viktigere enn hvordan vi har det mentalt. Følelser blir skjøvet under teppet, hvor de etter hvert hoper seg opp. Slik var det i hvert fall for meg.

Gjennom min nær-døden-opplevelse, så jeg at nøkkelen til suksess ligger i meg. Og ikke bare i meg, men hos hver og en av oss. Vi kan klare å skape et godt liv, ved å gå inn til et godt sted i oss selv og være den unike personen vi er, når vi tillater den indre styrken å komme frem.

I neste del vil jeg fortelle litt om den indre reisen jeg gjorde for å åpne opp for ressurser i meg.

 


 

Grunnleggers reise del 2 – Min reise til India. En eldre mann med oransje turban sitter med benene i kors ved et tempel.

Del 2: Min reise til India

Noe av det første jeg hørte om, når folk skulle utvikle seg spirituelt, var reiser til India for å møte en guru. En guru er en person som har nådd en høy grad av åndelig innsikt, og som derfor er i stand til å undervise eller fungere som spirituell veileder.

Jeg hadde ingen mulighet til å reise til India, så jeg bestemte meg for å gjøre min egen reise til India i mitt indre. Jeg «låste» meg inne i mitt eget hjem og koblet fra dørklokke, telefon og andre forstyrrelser. Jeg planla noen dager i stillhet.

Jeg satte meg godt til rette, og lot alt mitt fokus være på pust, og lot tanker passere. Det tok ikke lang tid før jeg «møtte meg selv i døra». Holdninger jeg ikke visste eller trodde jeg hadde, ble renset ut og sett på. En vanskeligere reise enn tenkt, bare pauser for det mest nødvendige.

Det var ikke noe valg å gi seg, så jeg ble sittende, tok kontroll på tankene og fullførte det jeg hadde bestemt meg for. Etter hvert ble det lettere, og en god ro og stillhet erstattet alle tanker som kom og gikk. Underveis ble elementene utviklet som en mal for egen veiledning. De er i dag en del av innholdet i grunnkurset i DB-System®.

Når vi velger å lytte til vårt innerste og den styrken vi alle har, vil vi også bidra til andre på en annen måte enn før. Ved å lytte til oss selv, kan vi løfte hverandre. Vi er flokkdyr av natur. Det betyr ikke at vi skal gjøre de samme tingene, men bruke den kraften og styrken som bor i hver og en av oss til å løfte hverandre.

Vi trenger ikke å reise til India, eller noe annet fysisk sted for å utvikle oss spirituelt. Den reisen vi trenger å gjøre er en reise som går inn til oss selv. Da finner vi også inn til en mestringsfølelse, som er noe av det viktigste vi kan ha.

Vi kan få råd og tips, men veien må vi gå selv. Jeg bruker ofte sommerfuglens forvandling fra larve til sommerfugl som en metafor og et bilde for den utviklingen vi mennesker må gå, for å gjøre slutt på våre lidelser og skape en dyptgripende forandring i våre liv.

For meg handler alt om at du og jeg kan nå inn til et godt sted i oss selv, og være den unike personen vi er. Gee yoU aRe yoU!

I neste del vil jeg fortelle hvordan jeg tilfeldig oppdaget nøkkelen til hvordan vi kan leve et godt liv.

 


 

Grunnleggers reise del 1 – En oppskrift for livet. Nøkkel i gull.

Del 3: En oppskrift for livet

I 2002 fikk jeg en telefon fra Nordisk Film, hvor de søkte etter synske personer som kunne være med i en TV-serie de skulle starte. De sa de hadde fått et tips om å ta kontakt med meg. Til å begynne med var jeg ganske så skeptisk til programmet, og jeg hadde aldri sett på meg selv som synsk. Selv min egen familie begynte å lure på hva jeg hadde å gjøre i et «sånt program».

På det tidspunktet jobbet jeg med Jose Silvas kurs for å trene mennesker til å bruke mer av sin intuisjon og magefølelse, og gjennom det bruke mer av det potensialet som er naturlig i oss. Jeg hadde allerede laget teknikker som i dag finnes i grunnkurset, og TV-programmet ga meg muligheten til virkelig å sette mine teknikker på prøve. Samtidig fikk jeg testet min tanke og teori, om at alle har en medfødt ESP-sans, og at det ikke var noe rart eller spesielt som bare noen få kunne bruke.

ESP står for ekstra sensorisk persepsjon, altså en sans til å motta ikke fysisk informasjon. Ikke-fysisk betyr å motta informasjon fra det ubevisste, slik vi gjør når vi drømmer og når vi bruker magefølelsen eller intuisjonen. Jeg ønsker at folk skal forstå ESP-sansen på en ny måte, slik at vi kan bruke den til positive og gode løsninger.

Fornemmelser for mord gikk i tre sesonger fra 2002-2005. Det var ekstremt følelsesmessig krevende, og jeg var glad jeg hadde mine teknikker til å gå gjennom opplevelser og bearbeide det jeg var med på. Fra pårørende som sliter og sitter i en uvisshet, til det jeg selv tok inn og opplevde. Allikevel, tror jeg, at jeg gjorde noe som var en hjelp tross alt. Jeg vet selv hvordan det er å være pårørende og være  følelsesmessig i uvisshet og sjokk.

I én av episodene ble jeg kjørt ut til en skog der jeg skulle finne frem til et funnsted. Det var trær så langt øyet kunne se, og alt så likt ut. Ingen fortalte meg verken hvor jeg skulle gå eller hva som hadde skjedd. Jeg hadde forberedt meg med en av teknikkene. Det eneste jeg hadde var en klar intensjon og et mål, og alt jeg kunne gjøre var å stole på min intuisjon og magefølelse. Denne episoden spesielt, viste meg hvor viktig det var å stole på egne valg og avgjørelser og ikke la seg påvirke av ytre omstendigheter. Selv opplevde jeg at jeg «rotet rundt i en sju-mils skog», men den faktiske realiteten var at jeg hadde gått en rett strekning fra start til mål.

Dette ble en virkelig tankevekker, og som også ga meg svar jeg søkte. Jeg fikk både bekreftet teknikkene og teorien, samtidig som jeg ble veldig bevisst på at den måten jeg jobbet på også er den samme oppskriften vi kan bruke i livet. For å bruke denne oppskriften i livet, trenger vi nøkkelen som åpner for vårt potensial og våre ressurser.

I neste del vil jeg fortelle mer om denne nøkkelen som gjør at vi kan ha en viss oppskrift for livet vårt.

Du kan lese mer i boken Magisk hverdag: https://www.ark.no/boker/Deborah-Borgen-Magisk-hverdag-9788205464384

 


 

Grunnleggers reise del 4 – Kreative hjerner er koblet annerledes. Bilde av en utgang i en grotte somer formet som et hodet. Et tre inne i hodet og bølger.

Del 4: Kreative hjerner er koblet annerledes

Helt fra starten på min reise, har jeg tenkt at vi må slutte å komplisere alt mulig, samtidig som det må ha en viss substans. Einsteins utsagn om å «gjøre det så enkelt som mulig, men ikke enklere», har fulgt meg og blitt et motto.

Også den sveitsiske psykiateren Carl Jung ble en viktig inspirasjonskilde for mitt arbeid. – Jung sa at inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne. Det ønsket jeg ikke skulle skje med meg, og jeg tror vi i vesentlig grad kan styre livet selv.

Så hvordan komme inn til det ubevisste? Ja, det er her hjernen kommer inn. Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas. Hjernen blir en nøkkel her.

Jeg brukte hjernen som et redskap til å nå inn til det ubevisste, for å få mulighet til å skape varige resultater i livet. Meditasjon var blitt brukt i mer enn 5000 år for å nå inn til ubevisste tilstander, men for meg holdt ikke det. Så hvis jeg kunne bruke en aktiv form for meditasjon, mer som trening av det mentale, så kunne jeg klare å få til endringer.

Nå i etterkant kan jeg forstå min intuitive del som holdt fast på det, fordi studier viser at det funksjonelle samspillet i Default Mode Network øker etter treningen av hjernen. Default Mode Network er involvert i en rekke funksjoner som f.eks. planlegging, hukommelse, innlæring, sosialt samspill og empati. Dette er for meg viktige kvaliteter for å ha det bra. Det er med empati vi kan skape en fredeligere verden, noe som var det jeg så da jeg hadde min nær-døden-opplevelse.

Alt vi har lært og opplevd fra vi var små er lagret i hjernens nettverk. Noe bevisst og noe ubevisst, og det er det ubevisste vi må inn til for å skape varige endringer. Vi kan godt si at vi går på en autopilot med forskjellig innlæring. Og vi kan endre uønsket atferd.

Jeg leste nylig en forskningsrapport fra Harvard University der de blant annet ser at kreative hjerner er koblet annerledes. Det er helt nødvendig for å finne gode løsninger. Samtidig så de at hjernen engasjerer ulike hjerneområder, selv om disse områdene vanligvis ikke jobber sammen. Og det er mye av det hjernetreningen i grunnkurset i DB-System® gjør. Hele hjernen trenes, og det gir funksjonelle endringer i hjernen, altså et nytt og bredere nettverk.

Jeg mener at dette er nøkkelen som gjør at vi kan ha en viss oppskrift for livet vårt. Oppskriften jeg skrev om forrige onsdag: Ha et mål og en god intensjon. Sov på det, og lytt til magefølelsen i hverdagen for å finne løsningene til hvordan du skal komme frem.

I neste del deler jeg den teknikken som gjør at vi kan opprettholde forbindelsen til det ubevisste og få kreative og hele løsninger.

 


 

Grunnleggers reise del 5 – Et nettverk av muligheter. Kvinnehode i blått med geometriske nettverk og lys inne i hodeformen.

Del 5: Et nettverk av muligheter

Vi kan tenke at et menneske består av to dimensjoner – et fysisk ytre (det bevisste) og et kreativt indre (det ubevisste). En av de teknikkene jeg brukte i Fornemmelser for mord for å forberede meg, var teknikken Nattfilm. (Del 3).

Med denne teknikken kan vi finne svar og løsninger, som vi ikke engang visste at vi hadde. Denne teknikken kan til tider gi en wow-effekt. Forskerne kan ikke helt sette fingeren på hva det er med denne teknikken, annet enn at de refererer til at kursdeltakere opplever flere «mystiske opplevelser».

Jeg knytter dette området opp mot mine opplevelser av å være nær-døden, og den bevissthetstilstand som skjer. (Del 1).

Teknikken opprettholder kontakten med det ubevisste nivået i oss – en kontakt til den ikke-fysiske dimensjonen. Hensikten er å nå enda dypere enn det dypeste søvn-nivået. Der ligger ressurser som empati, kraft, utholdenhet og restitusjon.

På det dype nivået får vi tilgang til flyt og kommer inn i essensen av oss selv, den vi egentlig er. Du har kanskje lagt merke til at du selv og andre har lett for å si: «Jeg er jo egentlig ikke slik», eller «Det er jo egentlig ikke slik jeg vil være». Nei, for vi vet et sted inni oss hva vi er. Vi har egentlig flaks og vi er egentlig heldige. Det er naturlig for oss å skape en flyt og leve et lykkelig liv. Vi har bare glemt det.

Noen kaller også dette synkronitet og tilfeldigheter. Jeg tror ikke på «tilfeldigheter» – Jeg tror vi selv kan skape tilfeldigheter ved hjelp av dette nivået. Ved hjelp av Nattfilmen kobler du deg rett og slett til et nettverk av muligheter.

Jeg hadde veldig mange bekymringer jeg gikk rundt med og i og for seg litt annet rot i hodet også. Jeg opplevde et behov for å kvitte meg med det før jeg la meg om kvelden, og det er det ene prinsippet bak teknikken. Det andre prinsippet er å «sove på det». Mange har opplevd å «sove på det», så dukker løsninger opp. Nattfilmen er bygget på menneskets naturlige prinsipper. Den hjelper til med å sortere og rydde tanker, få en oversikt og finne de løsningene vi trenger i livet – både for oss selv og for andre.

Jeg oppdaget selv at det gav meg en god natts søvn og flere «tilfeldigheter» i livet mitt, som ledet meg til det jeg ønsket. Det kunne være tilfeldige møter, eller som oftest tanker som dukket opp. Jeg merket at når jeg fulgte de gode ideene jeg fikk, kom jeg straks nærmere til mine mål.

I neste del skal jeg skrive litt om hvordan vi kan endre en autopilot som begrenser oss, slik at vi kan åpne for enda flere muligheter og en god selvledelse.

 


 

Grunnleggers reise del 6 – Teknikken som reddet mitt liv. Nøkkel som peker mot et hodet. Bilde av hjernen inne i hodet.

Del 6: Teknikken som reddet mitt liv

På veien min måtte jeg finne ut hvordan jeg kunne endre traumatiske hendelser og opplevelser, for å kunne klare å være i livet. Jeg måtte studere hva som foregikk i mennesket og om vi kunne endre tankene.

Det at vi hadde ca 60 000 tanker i døgnet visste jeg, og i min egen lille «reise til India» (del 2) så jeg fort at mange av de tankene ikke var hensiktsmessige. Jeg skjønte at det ble viktig med en god struktur, og jeg utviklet en teknikk hvor jeg selv kunne gjøre endringene. Og ikke bare endre, men få varige endringer. Teknikken ligner litt på det de i dag kaller for kognitiv terapi, men for meg handlet det jo om å være min egen terapeut, rydde i hodet og få varige endringer. Det ga meg en mestringsfølelse i livet, noe som er helt essensielt for et menneske. Det å føle at vi kan håndtere livet.

I tillegg til endring så jeg også viktigheten av å skape nye ting som hjalp meg til et riktig fokus og en retning i livet som ga meg en mening. Visjon og mål er viktig for å finne en mening med eget liv. Dette vil jeg snakke om i den neste delen av reisen.

Vi har lenge trodd at vi ikke kan endre på det som allerede har skjedd, og med den sannheten i vårt ubevisste, vil det være vanskelig å gjøre endringer. Jeg møtte mye skepsis til å begynne med, når jeg snakket om at vi selv kunne endre vår fortid. Det er én ting som er helt klart – jeg hadde ikke levd i dag, hvis dette ikke hadde vært mulig.

Sent, men godt. I 1998, slo forskning fast at hjernen fortsetter å reorganisere seg selv gjennom å danne nye nerveforbindelser gjennom hele livet. Dette kalles nevroplastisitet. Så nå vet vi at vi alle kan endre gammel innlæring og bevisst skape endring. Vi endrer følelser knyttet til minner, og lager nye nevrale baner (nettverk i hjernen) som gir en annen atferd og autopilot.

Da jeg startet min endring, hadde jeg som et utgangspunkt at jeg speiler mine omgivelser og hendelser. Det betyr at enhver reaksjon jeg har, er min egen, uansett om noen har sagt noe eller gjort noe jeg reagerer på. Dette var det vanskeligste synes jeg, fordi det er jo mye lettere å skylde på andre og peke en finger ut. Det hadde jeg lært i min innlæring.

Så når jeg forstod at min reaksjon er en autopilot – en innlæring med tilhørende følelser, da ble det lettere å forstå at følelsen var min. Det var jo den jeg måtte ta tak i og endre, uansett om det som ble gjort mot meg eller sagt, føltes urettferdig og galt. Hvis vi tenker logisk på det, så er det jo ganske ulogisk å gi andre et ansvar for de følelser og det som foregår inne i meg. Balanse mellom logikk og følelser er svaret på mange gåter og gir oss de løsningene vi trenger.

Teknikken ga meg varige endringer, og det samme prinsippet gjelder om det er positive eller negative reaksjoner. Det betyr også at når vi skaper gode ting, så er det vi som skaper det og ingen andre. Så jeg bruker den samme teknikken med en variasjon for komme til de mål jeg ønsker i livet.

I neste del vil jeg skrive om hvordan jeg tok drømmen min, laget mål og fikk satt ting ut i livet. Det var viktig for å finne en mening med det livet jeg skulle fortsette å leve.

 


 

Grunnleggers reise del 7 – En enkel suksessoppskrift. Person på trapp i lys i universet

Del 7: En enkel suksessoppskrift

Som jeg skrev om i del 6 utviklet jeg en teknikk for å få varige endringer i livet. Den samme teknikken bruker jeg til mål. Jeg måtte finne en mening med mitt liv og ha en retning.

Helt siden jeg var nær-døden har jeg fulgt en enkel oppskrift, som omfatter tre enkle spørsmål som jeg kan bruke til alt i livet. De svarer på grunnleggende viktige valg og beslutninger jeg må ta, privat eller i jobb.

Det første spørsmålet handler om det grunnleggende i meg som menneske. Moral, etikk, verdier, spiritualitet eller åndelighet. Det er så mange forskjellige ord på det samme. For meg handler det om mine grunnleggende verdier og hvem jeg egentlig er og hva jeg vil være i livet, og kanskje definisjonen i en ordbok vil være åndelig.

 

Hvorfor? (skal jeg gjøre det)

Her måtte jeg finne, det jeg kaller min visjon. Hva brenner jeg for og hva vil jeg gjøre med livet mitt, i tillegg til hva som faktisk ga meg en mening med det jeg skulle gjøre videre i livet.

Veldig enkelt, og kort fortalt, så handler det om kjærlighet eller frykt. Hva vil jeg velge? Jeg valgte kjærlighet og bidra til å gjøre denne verden litt bedre enn jeg hadde opplevd. Når valget var tatt måtte jeg stille meg spørsmålet hvorfor? Det er dette hvorfor ’et som er min drivkraft i livet, og som gjør at jeg reiser meg på nytt og på nytt.

 

Hva? (kan jeg gjøre)

Når jeg hadde gjort mitt valg, måtte jeg stille meg selv spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for å bidra? Så her kommer mål. Jeg satte meg mål i forhold til min visjon.

Jeg kunne lære andre det jeg selv hadde oppdaget, gjennom kurs, bøker og foredrag. Etter hvert har det kommet flere mål, som også gjør at jeg nå lager sertifiseringer for å få det inn i samfunnet på alle arenaer, i tillegg til nettkurs og webinarer.

 

Hvordan? (kan jeg gjøre det)

Dette spørsmålet hjelper meg ytterligere til å konkretisere målene, lage en handlingsplan, aktivere målene mentalt, for så å ta steg for steg inntil målene er nådd.

 

Jeg vet at jeg er regissøren i mitt eget liv, jeg hadde bare ikke lært noe om dette da jeg var liten. Det er jo en av grunnene til at jeg brenner for at andre også skal se sine ressurser og muligheter, og det potensialet som ligger i hver og en av oss.

Alt det jeg gjør, gjør jeg i forhold til visjonen min om å bidra til en bedre verden. Kanskje en klisje, men for meg er det drivkraften i livet og det gir meg en mening med livet selv om jeg ikke alltid kan forstå.

I neste del vil jeg dele ytterligere erfaringer fra min reise, og hvordan det har påvirket den livsfilosofien jeg har og det jeg hver dag jobber for å etterleve.

 


 

Grunnleggers reise del 8 – Fantasi – beste venn eller verste fiende? Kvinne som holder fingrene på hodet.

Del 8: Fantasi – beste venn eller verste fiende?

I tillegg til å gå dypere inn i fire vitenskaper for å søke etter svar, måtte jeg også innom forskjellige kurs og selvutviklingsbøker i det vi kan kalle det alternative. Som økonom var det viktig for meg å ha et åpent sinn, og se om jeg kunne forstå en større sammenheng av hvordan vi mennesker fungerer. Alt fra fysikk og kjemi, psykologi, filosofi og logikk til åndelighet, spiritualitet, mystikk og forskjellige kulturer og tradisjoner.

Noe av det første jeg oppdaget, var at alle satt på sin egen tue med sine innlæringer, sannheter og autopiloter, noe som gjorde det vanskelig å komme med nye vinkler og andre perspektiv. Det var mange ganger jeg ble sett ned på, og ikke minst, ble sett rart på, så jeg valgte å undersøke og utprøve selv.

Jeg jobbet blant annet med healing i fem år, for å undersøke mine funn i den kontekst. Healing for meg betyr helhet, få en forståelse av hvordan ting henger sammen og ikke bare de gamle tradisjoner og kulturer som finnes om dette tema. Jeg brukte hjernens mekanismer og fant ut, kort fortalt, at vi har en grunnleggende mekanisme hvor kroppen kan helbrede seg selv ved riktig balanse.

At kroppen kan helbrede seg selv er én ting, men spørsmålet er om vi kan heale andre. Hver eneste dag påvirker vi hverandre på godt og vondt, så ja vi kan være med å påvirke andre til en god helse. Det fikk jeg bekreftet gjennom de fem årene jeg holdt på.

Allikevel bruker jeg å si at vi bare kan heale andre til en viss grad, og igjen så handler det om følelser som ligger knyttet til opplevelser i følelseshjernen. Og hvis vi ikke selv endrer våre følelser og gamle autopiloter, vil følelsene dukke opp igjen i andre ting. Da ikke bare som en sykdom, men som problematikk på andre områder av livet.

Som jeg fortalte i del tre av min reise, ble jeg med på TV-serien Fornemmelser for mord. Da jeg ble spurt om å delta i TV-serien Åndenes makt, valgte jeg også å si ja, fordi da kunne jeg få en mulighet til å forklare hva som skjer fra det perspektiv jeg hadde.

Jeg tror ikke at åndene har makt eller at det finnes spøkelser. Jeg tror ikke ånder har skylden for ting som skjer. Jeg tror at det er vi mennesker som skaper merkelige opplevelser gjennom vår forestillingsevne og det ubevisste sinn. Mennesker påvirker seg selv og andre negativt når frykt og fantasi får for stort spillerom. Derfor ble det viktig for meg å trene mennesker til en balanse mellom fornuft/logikk og fantasi og følelser.

Det betyr ikke at vi ikke kan ha kontakt med våre nære og kjære som har gått bort, men de har ikke lenger en kropp. De har gått tilbake til den kjærligheten og helheten vi kommer fra. Forskere kaller det en samhørighet. Det betyr at vi er knyttet sammen på et dypere plan, og vi kan føle det jeg kaller et nærvær.

Jeg forsøkte også å fortelle programlederen av Åndenes makt, at dette programmet er med på å forsterke psykisk uhelse, og jeg ba han om å vurdere å stoppe serien. Mitt syn og mitt perspektiv er ikke alltid like populært, men etter mange års erfaring med å hjelpe mennesker så blir jo spørsmålet: Vil jeg være populær eller vil jeg hjelpe mennesker til å håndtere sitt liv og sine opplevelser?

Jeg ble ringt opp av folk som var livredde. Frykten deres var reell, og de trengte hjelp, men ikke på feil grunnlag. Fantasi kan være vår beste venn eller vår verste fiende. Personlig synes jeg at det er trist at vi bruker denne type programmer til å skape frykt, istedenfor å gi forklaringer på hva som er hva. Jeg valgte å skrive om dette tema i boken min Ta tak i livet ditt – før noen andre gjør det.

Noen vil påstå at jeg tar bort all mystikk og moro, ved å avmystifisere åndeverden og det spirituelle. Men det jeg faktisk gjør er å vise mennesker den virkelige magi, ved å vise at de mest magiske opplevelser ligger i de ressurser vi har til rådighet i våre liv.

I den neste og siste delen, vil jeg vise deg noe av den hverdagsmagi vi alle kan skape.

 


 

Grunnleggers reise del 9 – En magisk hverdag er mulig for alle. Hjerteformet åpning hvor det er et landskap med fjell og vann og sol. Soloppgang.

Del 9: En magisk hverdag er mulig for alle

Dette er den siste delen av mini-serien om min reise frem til grunnkurset i DB-System®. Jeg brukte 24 år på denne reisen, fordi jeg måtte finne svar og dokumentere resultatene. I dag vet jeg at uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra, har vi alle en mulighet til å bruke vårt fulle potensial og våre iboende ressurser, på en annen måte enn vi trodde var mulig. Det umulige er ikke lenger umulig – en magisk hverdag er mulig for alle.

Forrige gang skrev jeg om erfaringene med å bruke våre evner til å skape hverdagsmagi, og jeg har selv erfart det gjennom mer enn tredve år. Jeg bruker selv daglig teknikkene jeg laget underveis, som et redskap til å håndtere alt det livet har å by på.

Som jeg skrev om i del 6, er balanse mellom logikk og følelser svaret på mange gåter og gir oss samtidig de løsningene vi trenger. Jeg trenet meg opp til et balansepunkt. Kort fortalt er det en tilstand i hjernen, der vi kan ha tilgang til alle ressursene våre i våken tilstand i hverdagen. I tillegg er det et kreativt fristed inne i oss, borte fra hverdagens støy. Det betyr at vi kan forholde oss til den faktiske hverdag, uansett hva vi møter, uten støy, med en indre ro i oss selv.

Det handler om en sone i deg selv, der du kan stå sterkt og være her og nå i øyeblikket. Eller det som mange kaller å være i Nuet. Denne sonen fikk jeg trent godt på og lært meg til å justere etter behov. Jeg har møtt mye forskjellig i livet, og ikke minst, mistet mange av mine kjære og nære og mitt eldste barn. Det er akkurat i slike øyeblikk, at du virkelig kan erfare de magiske øyeblikk, om enn så rart det kan høres ut.

Det at vi kan leve i nuet, der ressursene våre er på det sterkeste, er noe som i fremtiden blir helt essensielt for oss mennesker. Vi klarer ikke å skape gode og magiske opplevelser, når vi sitter i frykt og gamle overbevisninger. Vi må være undrende og lyttende, noe som åpner for våre ressurser og de svar vi trenger. Men ikke bare svar vi trenger. Det åpner for en høyere bevissthet, åndelighet og vi-tenkning, og ikke minst den empati og kjærlighet som bor i hvert enkelt menneske.

Mange har vi lært om å se opp til andre og som nevnt er vi flokkdyr. Det betyr ikke at vi skal gjøre akkurat som andre gjør, eller tro at vi ikke har det som trengs for å ha et godt og kreativt liv. Ja, vi kan se opp til andre og lære, for så å se inn til oss selv og alt hva som ligger inne i oss. Så mitt motto er: «I stedet for å se opp til andre, se inn til deg selv.»

– Skal vi klare å endre samfunnet, må vi begynne med å endre oss selv. Du er den som er nærmest din innsikt, spiritualitet og ditt potensial.

Da kan vi også løfte hverandre, ha mer empati og skape bedre løsninger.

Her finner du vår kurskalender: https://uniquemindesp.com/kurskalender/

Deborah Borgen
Grunnlegger

 

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.