fbpx

Kommunikasjon – vår tids største utfordring

Skal vi utvikle oss må vi tørre å være nysgjerrige og undrende. Hvorfor sier jeg tørre? Jo fordi, uten at vi har tenkt over det, eller vil erkjenne det, kan det jo dukke opp ny innsikt som er ukjent. Det ukjente kan ofte gjøre oss usikre, og letteste motstands vei automatiseres; vi lar være.

I årenes løp har det blitt mange prosesser som har omhandlet kommunikasjon, og de fortsetter fordi jeg ønsker å være i en kontinuerlig utvikling. Kommunikasjon mellom mennesker er et av de største og mest komplekse temaer, og jeg tror at det er en av vår tids største utfordring å løse. Hvis vi ser på sammenhengene av indre og ytre prosesser i lys av hjernens funksjon, er det allikevel enklere enn vi har trodd.

Jeg har alltid synes at det har vært fascinerende å se på disse prosessene og hva som skjer. Mer og mer fascinerende jo dypere inn i forståelsen jeg kommer. Utfordringene ligger i at vi alle har forskjellige referanserammer, som igjen er basert på hva vi har lært fra vi er små.

Tenk deg at hjernen skaper spor av lærdommer. Disse blir automatisert, altså en ubevisst atferd. Når noen forteller deg noe vil hjernen søke i arkivet. Finner den ikke en match vil den hente opp noe som ligner. Hvis hjernen ikke finner noe som ligner, kan vi ubevisst begynne å gå til forsvar av vår opplæring og de sannheter vi har. Vi må begynne å bevege oss utenfor hjernens referanseramme, og alle vil vi jo ha rett.

Følelsene våre blir involvert, og når vi sitter i en følelse, mister vi evnen til rasjonell tenkning. Det er som om vår ”sunne fornuft” forlater oss og all lærdom om god oppførsel forsvinner. I tillegg begynner vi å rasjonalisere følelsene våre med gamle spor som hjernen henter frem. Vi begynner å peke ut å finne feil hos den vi er i samtale med. Han/hun er jo…. eller sier….

Dette blir det ikke utvikling av, og dette er det som dessverre foregår i vår kommunikasjon. Alle har vi spor som hjernen følger automatisk.

I mitt arbeid med å få mennesker til å tenke i nye baner, er det viktig å være klar over hva som skjer i kommunikasjon. I en innlæringsfase forsøker jeg å formidle ting på forskjellige måter, fordi jeg vet at alle jeg møter har forskjellige spor. Samtidig vet jeg av erfaring at uansett hva jeg sier og på hvilken måte jeg forteller om nye ting på, vil alltid andre tolke det jeg sier ut i fra egen referanseramme. Du har kanskje opplevd å være i samtaler som der og da synes låst eller vanskelig, eller kanskje noen har dømt deg fordi de har andre referanser og tolkninger enn deg?

Skal vi skape en ny kommunikasjon og finne nye løsninger sammen, må vi være åpen og villig for nye måter å se ting på. Vi må gå utenfor den referanserammen som hjernen har fått – den gjør nemlig det vi ber den om.

Deborah

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Share on email

«Det kan jo ikke være så enkelt»

Dette kan høres komplisert ut, men etter snart tredve år med egen utvikling og utprøving har jeg funnet et enkelt konsept. For å være sikker på at metoden virker, ba jeg forskere om å se nærmere på hvilke resultater vi kan forvente å få med BevissthetsTrening. Det at noe som er komplekst, faktisk kan gjøres på en enkel og systematisert måte, er nettopp en av mine utfordringer hvor jeg har møtt og møter motstand fra mange hold. Det er fordi vi har lært å være skeptisk hvis noe er for enkelt, “det kan jo ikke være så enkelt”.

Les mer »

En historie fra mitt arkiv

Dette er en del av en historie fra mitt arkiv. Det er faktisk ganske så interessant å se hva som kan komme frem av hendelser, gjemt i forskjellige ”skap og skuffer”.

Les mer »

La hver dag bli en aktiv dag for bevisstgjøring av egne verdier

La hver dag bli en aktiv dag for bevisstgjøring av egne verdier. Mitt budskap er å øke vår forståelse omkring hvordan vi påvirker verden rundt oss hver eneste dag, og ikke bare på en bestemt dag. Våre tanker og vår atferd kommer fra våre holdninger, og det er her du og jeg må gjøre innsatsen. Holdningsendringer kommer ikke av seg selv, du og jeg må være villige til å bevisstgjøre oss våre verdier som leder til gode valg og handlinger.

Les mer »

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.