Kurs for privatpersoner

Voksenkurs – BevissthetsTrening I – Vi kan alle øke vår livskvalitet

Ny forskning: Hjernetrening kan gjøre deg lykkelig >>>

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ved å trene hele hjernen, kan vi ta kontroll på følelser og tanker, noe som betyr at vi blir mer følelsesmessig stabile og effektive i hverdagen.

Det at vi selv kan ha kontroll i vårt eget hode, og selv være i stand til å skape endring i eget liv, vil lede oss til det gode livet vi ønsker å ha.

Hele samfunnet er bygget på et ytre krav og forventninger, og vi stiller SELV et enormt høyt krav til oss selv. For eksempel spise riktig, trene nok, strekke til for barn, familie, venner og jobb. Alt vi «skulle og burde» ha gjort, som vi ikke rekker eller orker. Dette drar oss i alle retninger, og skaper et høyt stressnivå i livet. Det læres allerede fra vi er små, og vi er pliktoppfyllende.

Nå kan alle ta i bruk mer av sitt potensial. Det gjør oss i stand til å ta valg og beslutninger basert på den vi egentlig er, og ikke basert på alle de krav som stilles til oss.

Er du klar for å få det livet du egentlig ønsker deg?

Varige og raske resultater på en effektiv måte

BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-19 begge dager

Hvordan foregår treningen:

 • Forelesning i økter på cirka halvannen time
 • Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett
 • Mentale øvelser leses, øynene lukkes og du bruker tankene aktivt for å trene hele hjernen
 • Du trenger ikke å notere
 • Du behøver ikke dele noe om deg selv eller fra ditt eget liv
 • Du skal som deltaker ikke prestere noe
 • Du må være til stede alle kursets timer


Du får to enkle teknikker i hverdagen – verktøy for livet

Hva mer får du inkludert i kursavgiften

 • Fordypningshefte der teknikkene er beskrevet
 • Diplom ved fullført kurs
 • Repetisjonskort – retten til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 1100,-)
 • Gratis veiledning i bruk av teknikkene på tlf. 33 40 15 00. Åpent torsdager fra kl. 10-16
 • Gratis tilgang til veiledningsvideoer fra grunnlegger
 • Du kan dele kursavgiften kostnadsfritt. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)


Kursavgift kun kr 4700,-

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.

BevissthetsTrening II

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og det potensial du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon

 • BevissthetsTrening II går over en helg fra kl. 10-19 begge dager
 • Kursavgift: kr 4700,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
 • Bespisning inngår ikke i kursprisen
 • Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II til kr 1700,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I 
 • Nedre aldersgrense er 18 år
 • På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir


BevissthetsTrening II blir kun avholdt i Oslo

Erfaringer med BevissthetsTrening

Ungdomskurs

Vi har lært mye om å ta vare på helsen ved å spise sunt og trene, men vi har ikke lært like mye om hvordan vi kan ta vare på vår egen helse ved å trene hjernen vår.

BevissthetsTrening I lærer du om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger, samtidig som du får teknikker som du kan bruke til å håndtere livets små og store oppgaver og utfordringer.

Kurset består også av mentale øvelser som gjør at du trener hjernen til en stressfri sone. Dette gir bedre søvn, samtidig som det gir økt konsentrasjon og fokus i hverdagen.

Teknikkene kan brukes til å jobbe med mål relatert til idrett, skolearbeid eller en hobby du driver med. Du kan også bruke teknikken for å håndtere vanskelige følelser knyttet til skolearbeid, vennskap eller familieforhold.

Tilbakemeldingene vi får fra ungdom og foresatte, er at ungdommen opplever økt mestring på skolen og i samvær med venner og kjente i etterkant av kurs. Uro blir erstattet med en større ro, og de opplever større konsentrasjon på skolen. Dette kan ha sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som vi utnytter mer av hjernens kapasitet.

Ungdommene opplever mer mestring, og sier de lettere tar egne valg. Dette er særlig viktig i en tid der det skal tas mange viktige beslutninger. For eksempel når det gjelder videre skolegang, og hva som er viktig for deg i ditt liv når det gjelder vennskap, verdier og samfunnsspørsmål.

Hva skjer på kurs

Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.

 • Stolene er satt opp i kino-oppsett.
 • Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
 • Det er mentale øvelser hvor du:
  • Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
  • Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.


Instruktøren er tilgjengelig hele dagen.
Dette betyr at foresatte ikke trenger å være til stede.

Praktisk informasjon

 • Aldersgrense er ungdomsskolen. Du må ha foresattes skriftlige samtykke.
 • BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-17 begge dager.
 • Kursavgift: kr 3700,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
 • Bespisning inngår ikke i kursprisen. Du må ha med matpakke.
 • Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
 • På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium.
 • Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 900,- per gang. Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig.

Søsken rabatt

 • Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på tlf. 33 40 17 00.

Barnekurs

Når barna trener sin hjerne tidlig, legges det et godt grunnlag for å fremme god psykisk helse og livsmestring.

BevissthetsTrening er en imaginær trening, og barna gjenkjenner dette lett fordi det er en naturlig del av barns utvikling. Barna bruker det imaginære når de bruker fantasien til å forestille seg noe eller «late som». De får en mye større kontroll på fantasien, og det resulterer i bedre søvn, større trygghet og en mestring hos barnet.

Teknikkene som læres på kurset kan brukes til å håndtere vanskelige følelser. Eksempler på dette kan være å savne noen, eller hvis de opplever å være uenig med venner eller familie. Teknikkene kan også brukes til å mestre skolearbeid, eller for å jobbe med personlige mål, som for eksempel å bli bedre i en idrett eller hobby de driver med.

Barna kan selv velge hvor mye tid de vil bruke på teknikkene. De bruker disse på sin måte etter kurset, noe vi ser gir en god effekt. I tillegg har de lært å være i en sone etter kurs, som vil hjelpe dem til å ha ro i situasjoner de møter i hverdagen.

Hva skjer på kurs

Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Barna skal ikke prestere noe, og de behøver heller ikke å fortelle noe om seg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.

 • Stolene er satt opp i kino-oppsett.
 • Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
 • Det er mentale øvelser hvor du:
  • Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
  • Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.


Det er et opplegg for hele dagen – begge dagene, også i lunsjen. Instruktøren er sammen med barna hele tiden. Dette betyr at dere som foresatte ikke trenger å være til stede. For gruppens trygghet, er foresatte ikke til stede i kurslokalet.

Tilbakemeldingene vi får fra barn og foresatte er at barna opplever økt mestring på skolen og i samvær med andre voksne og barn. De står tryggere i egne valg! Urolige barn blir roligere, og opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.

Praktisk informasjon

 • Aldersgrense er fra fjerde til syvende klasse. Barn må ha foresattes skriftlige samtykke.
 • BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-17 begge dager.
 • Kursavgift: kr 3700,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
 • Bespisning inngår ikke i kursprisen. Barnet må ha med matpakke.
 • Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
 • På kursets siste dag får barna et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får de et kompendium.
 • Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 900,- per gang. Barnet kan repetere på det kurset som passer aldersmessig.

Søsken rabatt

 • Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på tlf. 33 40 17 00.

Tutu og Det Magiske Rommet

Historiene i boken, om den lille snille bilen, byr på lek og læring om livet. Tutu og barna filosoferer over livets oppgaver, utfordringer og mysterier!

Vi ønsker å gi flest mulig barn anledning til å se og høre om Tutu, og bli kjent med innsikten han deler. Boken er egnet for barn i barnehage- og tidlig skolealder.